Novinky

Nabídka netradičních učebních pomůcek

 
 

Vážení zástupci škol,

Moderním a progresivním školám, které nechtějí ustrnout jen v zaběhnutých způsobech výuky a chtějí své žáky a studenty upozornit na něco nového, nabízíme netradiční učební pomůcky, na téma

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Soubor sestává z živě zpracované videokazety s názvem: "Energie budoucnosti" a tzv. výukových tématických karet s názvem: "Energie a životní prostředí".

Učební pomůcky jsou zpracovány ve dvou formách:

  1. pro Základní školy
  2. pro Střední odborné školy a Gymnázia

Videokazeta má pro oba typy škol časový rozsah 40min. Téma je rozděleno podle druhů obnovitelných zdrojů energie, jako je voda, vítr, energie slunce a biomasa tak, aby si je učitel mohl zvolit pro výuku podle vlastní úvahy a rozdělit v případě potřeby na dílčí úseky.

Výukové karty jsou pro :

  • Základní školy zpracovány na 5 oboustranně barevně potištěných "kartách" na zpevněném papíře a zabaleny do balíčku po 20 kusech - pro 20 žáků ve třídě
  • Střední odborné školy a Gymnázia je zpracováno 10 těchto výukových karet a rovněž zabaleno po 20 kusech - pro 20 studentů ve třídě.

Nabízené učební pomůcky lze koupit v době výstavy
Země Živitelka v Českých Budějovicích od 28.8. do 3.9.2003,
v pavilonu č. Z 6
nebo si je objednat v CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Tel. 233 022 354 , 233 022 222, 233 356 940 e mail : vana@vurv.cz; pickova@vurv.cz; vpetrikova@volny.cz


 
 

Zdroj (autor): CZ Biom
Web: https://biom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 31.8.03
Poslední změna: 31.8.2003
Počet shlédnutí: 860