Novinky

MŽP vydalo nové číslo Věstníku

 
 

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách další číslo Věstníku MŽP ČR. Aktuální číslo obsahuje:

  • Metodický pokyn sekce vodního hospodářství MZe a sekce technické ochrany životního prostředí MŽP k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů (primární posouzení) [§ 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)]
  • Sdělení odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP o uveřejnění Seznamu testovacích zařízení zařazených do Národního programu SLP
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.


 
 

Zdroj (autor): Ministerstvo životního prostředí
Web: https://www.mzp.cz/cz/news_vestnik_duben_2018
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 20.4.18
Poslední změna: 20.4.2018
Počet shlédnutí: 854