Novinky

MŽP vydalo lednový Věstník

 
 

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách první Věstník MŽP v roce 2019.

Obsahem lednového čísla, první částky je:

  • Metodický pokyn sekce ochrany přírody a krajiny, kterým se stanoví obsah plánů péče o chráněné krajinné oblasti, postup jejich zpracování, projednávání a schvalování
  • Metodický výklad odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP vybraných bodů přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí)
  • Metodické doporučení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí
  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní památky a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Slunná stráň
  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní památky a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Niva Bílého potoka
  • Seznam platných právních předpisů v gesci MŽP ve znění všech novel
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.


 
 

Zdroj (autor): Ministerstvo životního prostředí
Web: https://www.mzp.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 15.2.19
Poslední změna: 15.2.2019
Počet shlédnutí: 3233