Novinky

MPO podpoří projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí, ve výzvě je k dispozici 1,1 mld. Kč

 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu VII programu Potenciál v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Alokace je stanovena ve výši 1,1 mld. Kč.

Výzva je určena převážně malým a středním podnikům a dále pak na projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065). Resp. na projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a malým a středním podnikem na konkrétním projektu výzkumu a vývoje (kód intervence 063). Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 4. září 2020 do 23. listopadu 2020.

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Firmy mohou získat podporu na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v novostavbách a technickém zhodnocení budov a v pořízení strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na zprostředkující subjekt pro dotační programy podpory – Agenturu pro podnikání a inovace, která pomáhá žadatelům s přípravou žádostí a s administrací vlastního projektu a která spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu provádí hodnocení a výběr projektů.

Podrobnosti k výzvě jsou k dispozici ZDE.


 
 

Zdroj (autor): Ministerstvo průmyslu a obchodu
Web: http://www.mpo.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 15.9.20
Poslední změna: 15.9.2020
Počet shlédnutí: 443