Novinky

Meziresortní připomínkové řízení

 
 
Právě probíhá meziresortní připomínkové řízení k nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Zároveň probíhá připomínkové řízení k nařízení vlády o Národním programu snížení emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší.

O dokumenty si můžete psát o připomínky zasílat na e-
mailovou adresu: Jan_Neumann@env.cz
 
 

Zdroj (autor): Biom.cz
Web: https://biom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 30.9.03
Poslední změna: 30.9.2003
Počet shlédnutí: 744