Novinky

Evropské dny biomasy

 
 

Od 28. září do 5. října se budou konat Evropské dny biomasy. Během tohoto týdne budou po celé Evropě probíhat dny otevřených dveří u kotelen na biomasu, na bioplynových stanicích, ve firmách zabývajících se výrobou zařízení pro fytoenergetiku, v informačních střediscích, nevládních organizacích, apod. Popři tom se budou konat další akce jako jsou semináře, exkurze, konference, přednášky, atd.

Pokud plánujete nějakou akci a chtěli by jste se k Evropským dním biomasy připojit, nebo Vám tato příležitost připadá vhodná pro uskutečnění zatím neplánované akce, kontaktujte CZ Biom, který Vám může zabezpečit:

 • propagační materiály,
   
 • informování o Vaší akci,
   
 • pomoc při zpracovávání mediálních výstupů z Vaší akce,
   
 • účast odborníků z CZ Biom na Vaší akci (např. přednášku).
   

Více informací o Evropských dnech biomasy naleznete na: www.biomassdays.org

 


 
 

Zdroj (autor): CZ Biom
Web: http://www.biom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 8.7.03
Poslední změna: 8.7.2003
Počet shlédnutí: 751