Novinky

Energetická bilance obnovitelných zdrojů energie

 
 

Energetická bilance obnovitelných zdrojů energie v metodice Eurostatu. Přehledný vývoj mezi roky 2003-2017.  

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na základě statistických dat připravilo dílčí část energetické bilance státu a to za obnovitelné zdroje energie (OZE) v období mezi lety 2003-2017. Uvedená bilance plně odpovídá datům publikovaným Eurostatem. Zpráva obsahuje jak souhrnnou informaci, tak nabízí i přehled za jednotlivé nefosilní přírodní zdroje energie, tj. energie vody, větru, slunečního záření, pevné biomasybioplynu, energie okolního prostředí a energie kapalných biopaliv. Hodnoty v rámci energetické bilance jsou uváděny v terajoulech (TJ).

Příloha: Energetická bilance obnovitelných zdrojů energie [pdf, 1875 kB]


 
 

Zdroj (autor): Ministerstvo průmyslu a obchodu
Web: https://www.mpo.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 27.11.18
Poslední změna: 27.11.2018
Počet shlédnutí: 317