Novinky

Dva cíle pro švédský bioodpad

 
 
Švédský parlament rozhodnul o dvou nových národních cílech pro recyklaci bioodpadů. Prvním cílem je 35% biologického zpracování potravinových odpadů z domácností, restaurací, jídelen a obchodů do roku 2010. Tento cíl se týká odděleně sbíraného odpadu z potravin pro místní i centralizované biologické zpracování na kompostárnách a bioplynových stanicích.

Druhý cíl ustavuje, že všechen potravinový odpad z potravinářského průmyslu by měl být recyklován biologickými metodami do roku 2010, pokud má tento odpad kvalitu umožňující využití získaného hnojiva ke hnojivým účelům.

Novinka byla uveřejněna v rámci Realizačního programu ČR pro BRO.


 
 

Zdroj (autor): Simon Lundeberg
Web: http://www.compostnetwork.info
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 21.11.03
Poslední změna: 31.1.2004
Počet shlédnutí: 1318