Novinky

CZ Biom členem Evropské bioplynové asociace EBA!

 
 

Asociace CZ Biom má hlavní cíl, a tím je podpora rozvoje a využití biomasy a bioplynu jako obnovitelných zdrojů energie v České republice, a to vedle kompostárenství a ostatních biopaliv. Členstvím v Evropské bioplynové asociaci (European Biogas Association, EBA) tak upevňuje svoje postavení v sektoru, ve kterém zastřešuje zhruba tři čtvrtiny všech provozovatelů zemědělských a odpadářských bioplynových stanic. Sdružení je již dlouhodobě řádným členem Evropské asociace pro biomasu Bioenergy Europe a členem Světové asociace pro bioenergetiku WBA a European Compost Network. Rozšiřuje tak svou mezinárodní spolupráci.

Evropská bioplynová asociace (European Biogas Association, EBA) staví bioplyn, včetně biometanu, jako důležitý základní kámen evropské uhlíkově neutrální ekonomiky. Do roku 2050 má využití bioplynu umožnit prosperovat v plně obnovitelném energetickém systému, a to jak připojením k rozvodné síti, tak mimo ni. Bioplyn je udržitelným, flexibilním zdrojem, který vytváří cirkulární hospodářství, podílející se na integrované udržitelné výrobě potravin, recyklaci živin, řeší zpracování odpadu a zároveň zlepšuje energetickou soběstačnost a skladování obnovitelné energie. Sektor bioplynu tak má mnohonásobný pozitivní dopad na socioekonomické a environmentální přínosy. S podporou svých členů se EBA zavázala spolupracovat s evropskými institucemi, průmyslem, partnery ze zemědělství, nevládními organizacemi a akademickou obcí na vývoji politik, které mohou umožnit rozsáhlé zavádění bioplynu a organických hnojiv v celé Evropě, podporované transparentní a dobře zavedenou certifikací udržitelnosti.

V legislativním období 2019–2024 bude EBA požadovat, aby politiky v celé EU:

 • Vytvořily udržitelné, stabilní a komplexní klimatické politiky, a zvýšily tak konkurenceschopnost obnovitelné energie.
 • Zvýšily výrobu a spotřebu bioplynu v Evropě ve všech energetických odvětví, včetně dopravy, domácností a průmyslu (teplo, suroviny).
 • Umožnily přeshraniční a mezisektorovou výměnu bioplynu.
 • Využily souvisejících sociálně-ekonomických a ekologických přínosů výroby bioplynu.
 • Stanovily anaerobní digesci jako nezbytnou součást konkurenceschopného a udržitelného zemědělství a nakládání s odpady.
 • Podporovaly výzkum a vývoj, inovace a alternativní technologie v oblasti bioplynu.

Pracovní skupiny, kterých se jako členi EBA budeme účastnit:

 • „Future of Gas“ working currently on the EBA’s position on the Green Deal,
 • „Digestate and Fertilizers“ that deals with the use of digestate as a bio-fertilizer and soil improver,
 • „Biomethane for transport“ promoting bio CNG and bio LNG in different transport modes;
 • „Gasification“ focused on the real potential of the gasification technologies;
 • „CO2 pricing and certification“ working on the value of emissions reduction of biogas plants;
 • „Agriculture“ aimed at developing a common understanding of how renewable gasses from agricultural biomass can bring real benefits to the climate and environment and
 • „Biogas Public Image“ which highlights the positive benefits of biogas and biomethane in line with EBA’s mission.

CZ Biom tak bude mít možnost aktivně ovlivňovat pozici a návrhy směrem k orgánům EU, kterých je EBA partnerem.

CZ Biom je profesní spolek, který má již od roku 1994 hlavní cíl, a tím je podpora rozvoje a propagace využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice. Naší činností se prolíná sedm odborných sekcí: Bioplyn • Výroba tepla a elektřiny z biomasy • Výroba biomasy • Kapalná biopalivaKompostování a bioodpadyPelety a kotle • Biometan. Sdružujeme velké množství specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využívání biomasy. Jsme řádným členem Evropské asociace pro biomasu Bioenergy Europe a členem Světové asociace pro bioenergetiku WBA a European Compost Network a nově i European Biogas Association, EBA! Více o CZ biom se dočtete na našich webových stránkách ZDE.


 
 

Zdroj (autor): CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Web: http://www.czbiom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 25.5.20
Poslední změna: 25.5.2020
Počet shlédnutí: 744