Novinky

Česko-německý větrný server zahajuje

 
 

Zájemci o informace z oboru větrné energetiky mohou dnešním dnem začít využívat nový odborný internetový server, který najdou na adrese www.vetrnyserver.cz. Naleznou zde dvojjazyčné česko-německé stránky s aktuálními zprávami a články z oblasti energetického využití větru. Důraz je kladen na nabídku zkušeností z německé strany pro české zájemce. Na druhé straně chce server také předkládat německy hovořící veřejnosti informace z dění na české větrné scéně. Projekt má napomoci k urychlení rozvoje větrné energetiky v České republice a zároveň ve svém důsledku umožnit větší příliv investicí do této oblasti. Na provozu serveru se podílí organizace Ökologische Beratung Deutschland / Tschechien (Německo-české ekologické poradenství) a Sdružení CALLA. Realizace na české straně byla finančně podpořena Ministerstvem životního prostředí ČR.

Větrná energetika, odvětví, které zažívá ve Spolkové republice Německo velký rozmach, je v České republice teprve v plenkách. Německo je na světové špičce místo ve využívání větrné energie. Instalovaný výkon větrných elektráren v Německu již překročil hranici 12 000 MW, zatímco v České republice byly do roku 2002 v provozu větrné elektrárny o výkonu pouze asi 5 MW. V Německu mohou již dnes postavené větrné elektrárny pokrýt okolo 4 % celostátní spotřeby elektřiny, větrná energetika tu zaměstnává cca 40 000 lidí.

"Přestože je Německo naším největším sousedem, dnešní přenos úspěšných zkušeností z této země ve využívání obnovitelných zdrojů energie je jen omezený. A to byl důvod, proč jsme se rozhodli zprostředkovat výměnu informací pomocí specializovaného serveru.", řekl k projektu Edvard Sequens ze Sdružení CALLA

Autorka Neela Winkelmannová zmiňuje další oblast: "V současnosti se v České republice připravuje zákon o obnovitelných zdrojích energie. Tvůrci serveru by rádi poskytli zainteresované české veřejnosti na příkladu vzorového vývoje v Německu fakta a argumenty pro důslednou podporu větrné energetiky a pro podporu obnovitelných zdrojů energie vůbec."

Více informací podají:
Neela Winkelmannová, Ökologische Beratung Deutschland / Tschechien, neela.winkelmann@allgaeu.org, tel.: 0049 831 960 34 50
Edvard Sequens, Sdružení CALLA, edvard.sequens@ecn.cz, tel.: 387 310 166, 602 282 399


 
 

Zdroj (autor): CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí
Web: http://calla.ecn.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 4.8.03
Poslední změna: 4.8.2003
Počet shlédnutí: 767