Novinky

Brüning členem CZ Biom!

 
 

Skupina Brüning se specializuje na obchodování s pevnou biomasou určenou k energetickému využití jako je dřevní štěpka, odpadní dřevo, materiál z údržby veřejné zeleně a mnohé další. Společnost dodává také kvalitní půdní aditiva jako je kůrový mulč, štěpka nebo podestýlka. Disponuje hustou sítí poboček po celé Evropě, a tak dokáže rychle a efektivně reagovat na změny trhu, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Garantuje svým obchodním partnerům zásobování i likvidaci energetických surovin bez starostí. Vnitropodniková logistika zajišťuje nepřetržitý a spolehlivý tok obchodovaných materiálů. Kromě toho společnost přikládá velký význam dodržování nejvyšších standardů kvality a dbá na podporu udržitelného lesního hospodářství. Vždy pracuje legálně, spravedlivě a v souladu se všemi požadavky.

Naším společným cílem je podporovat kontinuální obchod mezi Českou republikou a Německem. Mezinárodní trh s biomasou je pro zajištění bezpečnosti dodávek stále důležitější. Skupina je nadregionálním partnerem pro své zákazníky a dodavatele a v České republice má samostatnou společnost Brüning Group Česko s.r.o., která představuje velké plus pro všechny strany. 

Společnost tak s radostí oznamuje členství v Českém sdružení pro biomasu CZ Biom, těší se na budoucí spolupráci a je připravena nabídnout svou síť.

Kontakt:

Brüning Group Česko s.r.o.

Říční 456/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1

Josef Doležal, Josef.Dolezal@bruening-group.de

WEB


 
 

Zdroj (autor): Brüning Group Česko s.r.o.
Web: https://www.bruening-group.de/
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 10.8.23
Poslední změna: 10.8.2023
Počet shlédnutí: 917