Novinky

Brikety a pelety v letech 2003–2019

 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává souhrnnou zprávu o vývoji produkce, spotřeby a mezinárodního obchodu tvarovaných paliv v České republice mezi lety 2003 a 2019.

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) předkládá souhrnnou zprávu, která je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů v oblasti tuhých tvarovaných paliv. Zpráva zahrnuje data o lisovaných (tvarovaných) palivech (brikety a pelety) z biomasy (dřevní i rostlinné), rašeliny, uhlí a papíru. 

Publikace přináší komplexní přehled poměrně rozsáhlého a různorodého trhu, na kterém si jednotlivé komodity do určité míry konkurují. Tento trh prochází během posledního desetiletí významnými změnami. Na jedné straně roste spotřeba dřevních briket a pelet, na druhé straně se významná množství briket a pelet vyvážejí, rostou však také jejich dovozy. Rostlinné pelety jsou již delší dobu standardním doplňkovým palivem v elektrárnách a teplárnách. Hnědouhelné brikety se u nás přestaly vyrábět v závěru roku 2010, na druhé straně však rostou jejich dovozy z Německa. Na trhu se občas objevují také další netradiční paliva jako například rostlinné a papírové brikety nebo uhelné či rašelinové pelety

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 23.4.2020

Příloha: Brikety a pelety v letech 2003–2019


 
 

Zdroj (autor): Ministerstvo průmyslu a obchodu
Web: http://www.mpo.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 23.4.20
Poslední změna: 6.5.2020
Počet shlédnutí: 626