Novinky

Bioenergy 2003 - Mezinárodní severská bioenergetická konference a výstava

 
 

Od 2. do 5. září Jyväskylä, Finsko

Informace na internetové adrese: http://www.finbioenergy.fi/bionergy2003, kde je možné se online zaregistrovat.

Jinak jsou ceny pro členy organizací spadající pod AEBIOM 450 euro a pro nečleny 500 euro. Cena konferenční večeře je 50 euro.

Ceny exkurzí:

 • Technická exkurze po centrálním Finsku. Nové technologie pro velkovýrobu, produkce lesních paliv pro kombinované využití na výrobu tepla a elektřiny - 100 euro.
 • Kombinovaná malovýroba tepla a elektřiny a oblastní řešení vytápění (1-10 MW) - 100 euro.
 • Výuka , školení a praktické zkušenosti v bioenergetice v centrálním Finsku - 50 euro.

Program konference

Registrační místo bude otevřeno v úterý 2. září od 14.00 do 18.00.

Od 19.00 bude recepce pro účastníky a vystavovatele, kterou pořádá město Jyväskylä.

Zahájení sezení

Dan Asplund z Jyväskylä vědeckého parku

 • Obnovitelná energie a politika ve Finsku
  Zástupce finské vlády
 • Politika EU pro bioenergetiku
  Kyriakos Maniatis, Evropská komise
 • Bionergetika v Evropě
  Heinz Kopetz, Australská asociace pro biomasu
 • Bionergetické trendy ve Finsku
  Petri Väisänen, FINBIO - Bioenergetická asociace Finska
 • Bionergetické trendy ve Švédsku
  Kent Nyström, SVEBIO - Bioenergetická asociace Švédska
 • Bionergetické trendy v Norsku
  Silje Schei Tveidal, NOBIO - Bioenergetická asociace Norska

Strategie, politiky, legislativní nástroje a zavádění výsledku

 • Bioenergetické trendy v Dánsku
  Jens-Bo Holm-Nieslen, University of Souher denmark Esbjerg
 • Bioenergie v Barentsově regionu, možnosti a především nový rozvoj
  Hafale Birkeland, Norské ředitelství vodních zdrojů a energie
 • Přenášení bionergetických inovací do praxe
  Pekka Äänisma, Jyväskylä Polytechnik, Finsko a Erik Eid Hohle, Energigarden, Norsko
 • Použitelnost biomasy v EU
  R. Siemens, Biomass Technology Group, Nizozemí
 • Biopaliva v Baltickém regionu - průmyslové pobídky
  Matto Hilli, Vapo Oy, Finsko
 • Potřeba možné legislativy EU pro teplo z obnovitelných zdrojů
  Christian Rakos, Energieverwetrungsagentur, Rakousko
 • Nové obnovitelné zdroje v Norsku. Zaostřeno na bionergii.
  Hlvar Roznes, Enova SF, Norsko
 • Srovnávací analýzy základních sociálně-ekonomických aspektů v řetězcích produkce dřeva pro různé evropské země.
  Reihard Madlener, Swiss Federál Institutes of Technology, Švýcarsko
 • Zkušeností se snížením cen v bioenergetickém systému ve Finsku
  Satu Helynen, VTT Processes
 • Křivka dodávek energetické plodiny Phalaris arundinacae (Rákos)
  Sylvia Helena Larsson, Švédská univerzita zemědělských věd
 • Krok směrem k nulovým emisím společnosti. Lokální recirkulace organických odpadů pro úspory vody.
  Peter Hieronymus Heyerdahl, ‚Ustav zemědělského inženýrství na Norské zemědělské univerzitě

Chemické přeměny, bioplyn

 • Nové výsledky ve zplyňování
  Jukka Rintala, University of Jyväskylä, Finsko
 • Přehled faremních bioplynových zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v Rakousku
  Christoph Walla, Institut zemědělské ekonomiky

Technologie pro chemické přeměny, plynná a kapalná biopaliva

 • Stav a rozvoj zplyňování biomasy
  Lars Walheim, TPS Termiska Processer, Švédsko
 • Omezení skleníkových plynů a ceny zavádění směrnice EU v Rakousku
  Gerfried Jungmeier, Joanneum Reserch
 • Výroba bionafty z organických odpadů a rostlinných olejů
  Terje Johansen, Habiol AS, Norsko
 • Tekutá biopaliva v přepravě: výrobní potenciál, využití a ceny výroby ve Skandinávii
  Tuula Mäkkinen a Kai Sipilä, VTT Processes, Finsko
 • Snížení ceny velkovýroby, založené na biomase, výroba Fischer-Tropsch kapalin
  C. Daey Ouwens, Eidhoven University of Technology, Nizozemí
 • Nové trendy v rozvoji bionafty celosvětově
  Werner Körbitz, AustrianBiofuels Institute
 • Zkušenosti z Forestry- hlavní zdroj zkapalněné dřevěné palivo
  Jukka-Pekka Nieminen, Fortum Power and Heat Oy, Finsko

Novinky

Kličovým řečníkem ma konferenci Bioenergy 2003 bude ministrživotního prostředí Jan-Erik Enstam, který vede Švédskou národní stranu. Profesor sociálních věd a člen parlamentu

Matti Hilli byl jmenován ředitelem Vapo Oy v červnu 2001. Vapo Oy je jeden z největších výrobců biopaliv na světě s obratem klem 440 miliónu eur ročně. Před svým jmenováním pracoval několik let jako ředitel Kekkilä Oyj a jako ředitel různých obchodních oddělení ve Vapo a Tarveruukki Oy.

Matti Hilli je také předseda výboru Asociace finského rašelinového průmyslu a člen výboru Mezinárodní společnosti pro rašelinu. také je členem výboru Finské lesnické průmyslové federace.

Mauri Pekkarinen, ministr obchodu a průmyslu, vystoupí se svým projevem jako "dinner speaker". Studoval sociální vědy a je členem parlamentu od roku 1979 a jako ministr průmyslu a obchodu je zodpovědný za energii.


 
 

Zdroj (autor): Richard Švidrnoch
Web: http://www.finbioenergy.fi/bionergy2003
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 5.7.03
Poslední změna: 5.7.2003
Počet shlédnutí: 921