Novinky

Anotace Alternativní energie 1/2012

 
Titulní stránka časopisu Alternativní energie 1/2012
 

Fotovoltaika musí počítat s nulovou podporou nových instalací

Bronislav Bechník

Na půdě Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně proběhla 13. prosince loňského roku Česká fotovoltaická konference. Šestý ročník této tradiční akce se po dvou štědrých letech vrátil do skromných podmínek, které odpovídají intenzitě státní podpory tohoto perspektivního oboru.

Navrhování solárních zásobníků

Tomáš Matuška

Zásobníky tepla hrají v solární technice významnou roli. Základními parametry solárního zásobníku pro ohřev vody jsou objem a tloušťka tepelné izolace. Oba parametry mají vliv na dosažené zisky a pokrytí potřeby tepla.

Solární liga v čase deziluze

Karel Merhaut, místopředseda Ligy ekologických alternativ

Fotovoltaiky přes roli otloukánka „jedou“, přibývají však jen ojediněle - ohřev vody v kolektorech se šíří, bez dotací ale jen pomaleji, zelenou energii města a obce místy rozvíjejí, instalace ale samy nezviditelňují.

Energetická liga – databáze pro návrhy úsporných staveb

Pavel Šmelhaus

Úloha architekta by neměla skončit odevzdáním studie či realizací domu -  pro další práci jsou nejdůležitější subjektivní zkušenosti uživatelů a objektivní zhodnocení fungování domu vyčíslené spotřebou energie.

Pozor na nebezpečný sulfan

Milan Bauman

Zemědělský odpad patří k hlavním průmyslovým zdrojům skleníkového plynu metanu. Proto výrobci nejrůznějších zařízení pro zpracování biomasy a využití vzniklého bioplynu věnují maximální pozornost výzkumu a vývoji v této oblasti. Snahou je, aby se do ovzduší uvolnilo nejen méně nebezpečného plynu, ale také aby všechny komponenty bioplynových stanic pracovaly co nejefektivněji.

Biometan stojí za veřejnou podporu

Jan Matějka, místopředseda České bioplynové asociace

Biometan ve chvíli, kdy je vyroben, plně nahradí zemní plyn a má všechny jeho přínosné vlastnosti – snadnou transportovatelnost, stlačitelnost, skladovatelnost a univerzálnost, včetně možné náhrady motorového paliva či případného materiálového využití. Přesto právě systém podpory tohoto typu alternativní energie má nejtěžší cestu na svět.

Využití zemního plynu a biometanu v dopravě

Zdeněk Prokopec

Doprava v zemích Evropské unie je v současné době téměř beze zbytku závislá na ropných palivech, z nich 80 % je importovaných. Nabízejí se proto otázky – na jak dlouho budou zásoby ropy stačit, co se stane po jejich vyčerpání, jak stabilní jsou její dodávky a co lze dělat pro další snižování emisí produkovaných dopravními prostředky.

Česká biopaliva – udržitelná a levná příležitost

Jiří Trnka

Biopaliva se stala přirozenou součástí českého trhu s pohonnými hmotami. Navíc v době ekonomické stagnace nabízí jejich domácí výroba nezanedbatelné pracovní příležitosti pro naše zemědělce. Biopaliva určitě nejsou samospasitelná, ale svojí pozici v mixu paliv si určitě našla.

Smart grids a e-mobilita v České republice

Lukáš Radil

V poslední době se hodně hovoří  o možnosti budovat i u nás chytré sítě. Stále častěji, zejména kvůli stoupající ceně pohonných hmot, se také mluví o možnosti využívat elektromobilů. Podívejme se, jak spolu obě technologie souvisejí a jaké jsou možnosti jejich spolužití.

Dánsko: energetika – věc veřejná

Břetislav Koč

Lidé se  v džungli názorů, argumentů i cílených dezinformací o vlivu energetiky na naši planetu ztrácejí. Mimo jiné i proto, že nemají jednoduchou a názornou možnost „jedním kliknutím“ zjistit aktuální a reálné informace. Tedy pokud nežijí v Dánsku …

Budova s fasádou z amorfních fotovoltaických modulů

Pavel Byrt

Stále častěji vyrůstají zajímavé stavby, které jsou nejen působivé na pohled, ale zároveň splňují požadavky funkčnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí.  Představujeme jednu ze zajímavých realizací v německém Neu-Ulmu, která dokonale propojuje elegantní design s využitím světla a výrobou energie.

Rozdělení nákladů na vytápění v bytových domech

Miroslav Los

Největší finanční položkou za odebírané energie v bytových domech je platba za službu vytápění. Proto je velmi důležité najít přijatelné řešení, které bude ve výsledné platbě co nejspravedlivěji vyjadřovat vztah k úrovni užívaného tepelného komfortu v bytech. 

Tato novinka byla publikována v rámci spolupráce s časopisem Alternativní energie.


 
 

Zdroj (autor): AE
Web: http://www.alen.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 15.2.12
Poslední změna: 22.4.2012
Počet shlédnutí: 901