Akce

Workshop MPO - Hodnocení výrobní přiměřenosti elektrizační soustavy ČR do roku 2030

pondělí 19. března 2018 10:00 (Praha)
Cílem souboru opatření karty A7 NAP SG je „... zabezpečit dostatečnost podpůrných služeb a regulačních výkonů v ES ČR i po změně struktury výkonů a nárůstu podílu decentralizovaných zdrojů v návaznosti na výsledky hodnocení stavu výkonové přiměřenosti (tzv. Generation Adequacy)“. Na základě těchto opatření se ČEPS, a.s., aktivně podílí na vytváření nástrojů pro zajištění konzistentních a transparentních podkladů pro hodnocení a plánování systémové (síťové) a výkonové přiměřenosti.
Místo konání: Praha; Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, místnost 239
Pořádá: Ministerstvo průmyslu a obchodu, https://www.mpo.cz

Podrobnosti o akci: https://www.mpo.cz/cz/energetika/konference-seminare/workshop-mpo---hodnoceni-vyrobni-primerenosti-elektrizacni-soustavy-cr-do-roku-2030--235179/
Výhledy o stavu přiměřenosti výrobních kapacit jsou sestavovány na úrovni EU tak, aby bylo možné realizovat střednědobá opatření směřující k zajištění požadované úrovně zabezpečenosti. Z důvodu narůstajícího významu a důležitosti přiměřenosti výrobních kapacit byl přijat standard zpracovávat výhledy každoročně a v souladu s platnou legislativou každé dva roky spolu s desetiletým plánem rozvoje sítí ČR. Nové legislativní návrhy Evropské komise (Clean Energy Package) pro vnitřní trh s elektřinou tyto povinnosti rozšiřují a metodicky upravují i na národní a regionální úrovni.

Osnova workshopu je koncipována tak, aby byla v souladu s legislativou EU vysvětlena role a odpovědnosti společnosti ČEPS jako provozovatele přenosové soustavy v procesu zajištění výrobní a síťové přiměřenosti. V prezentacích společnosti ČEPS budou předloženy výsledky hodnocení výrobní a síťové přiměřenosti s důrazem na využití doporučených postupů a jednotnou interpretaci spolehlivostních ukazatelů na úrovni EU, členských zemí nebo okolního regionu. Z tohoto důvodu budou použity dostupné materiály ENTSO-E z tzv. hodnocení MAF (Mid-term Adequacy Forecast) a TYNDP (Ten Year Network Development Plan). Cílem je poskytnout souhrnnou informaci, podložit provázanost analýz a závěrečných doporučení pro rozvoj ES ČR i na národní úrovni pro nejbližší období.

Na závěr workshopu budou rovněž diskutovány způsoby řešení výrobní a síťové přiměřenosti a jaká opatření jsou přijímána v členských zemích EU.

Osnova workshopu

  1. Úvod – MPO
  2. Prezentace ČEPS - Poslání a význam hodnocení přiměřenosti, Generation Adequacy
  3. Prezentace ČEPS  –  Desetiletý plán rozvoje PS ČR, TYNDP ENTSO-E,
  4. Prezentace ČVUT –  Modely, data, spolehlivostní parametry
  5. Prezentace EE –  Příklady řešení přiměřenosti v rámci EU,
  6. Závěrečná doporučení a diskuze

 Cíl workshopu:

•             Informovat zainteresované strany o pracích na NAP SG, týkajících se tématu výrobní přiměřenosti.

 Vystupující:

K. Vinkler – ČEPS

Z. Hruška – ČEPS

D. Hrycej – ČVUT

T. Jícha – Euroenergy

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

Kdy: 19. března 2018,  10-13 hodin

 

 

Datum uveřejnění: 7.3.2018
Poslední změna: 09.03.2018
Počet shlédnutí: 134