Akce

Workshop MPO: Elektromobilita

pondělí 19. listopadu 2018 10:00 (Praha)
Elektromobilita se stává v posledních letech velmi živě diskutovaným tématem. Ačkoli počty elektromobilů v ČR jsou zatím velmi nízké, tento počet se dynamicky vyvíjí. I v řadě dalších evropských i mimoevropských zemích počet elektromobilů poměrně rychle roste, byť v řadě zemí byl předpokládán ještě rychlejší nárůst. Nyní můžeme V České republice pozorovat, že některé společnosti již elektromobily zahrnují do svých flotil a že především v Praze roste počet carsharingových elektromobilů. I díky dotacím se navyšuje počet nabíjecích stanic a nabíjecí síť se tak zahušťuje, což podpoří další potenciální zájemce o pořízení elektromobilu.
Místo konání: Praha; Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, místnost 239
Pořádá: Ministerstvo průmyslu a obchodu, http://www.mpo.cz

Podrobnosti o akci: https://www.mpo.cz/cz/energetika/konference-seminare/elektromobilita--240934/
Evropská legislativa sleduje cíl snižování emisí CO2, a to i v dopravě. Aktuálně dochází k zásadním diskuzím o dalším zpřísnění limitů CO2 na ujetý kilometr. Spolu s obrovskými investicemi automobilového průmyslu do vývoje elektromobilů a oficiálním prohlášením, kolik různých modelů jednotlivé automobilky v následujících letech uvedou na trh, je jasné, že počty elektromobilů i nabíjecích stanic budou v dalších letech nadále narůstat.

Cílem karty A25 v NAP SG je analyzovat možnosti, jakým nejvhodnějším způsobem integrovat elektromobily do distribuční sítě. V tuto chvíli jsou připraveny predikce rozvoje elektromobilů a nabíjecích stanic na území ČR až do roku 2040. Nyní se v rámci NAP SG pracuje na výpočtech, které stanoví, jak vysoké budou náklady na posílení elektrizační soustavy, aby bylo možné zajistit spolehlivou a bezpečnou dodávku pro nabíjení elektromobilů. Jelikož na elektromobily lze nahlížet jako na pohyblivá bateriová úložiště, tak i flexibilita je podstatným tématem této karty opatření. A to nejen z pohledu poskytování flexibility ve smyslu prezentovaných prací z karty A12 (která se zabývá využitím decentrální výroby, spotřeby vč. elektromobility pro řízení elektrizační soustavy), ale zejména z pohledu „chytrého nabíjení“. Chytré nabíjení může velmi významným způsobem snížit náklady na integraci elektromobilů do distribuční sítě a také ji urychlit, jelikož mnohá opatření ve formě posílení sítě za použití řízeného nabíjení nemusí být nutná.

Veškeré doposud probíhající aktivity v rámci NAP SG týkající se elektromobility by měly vést k přípravě prostředí a podmínek umožňujících co nejhladší integraci elektromobilů a nabíjecích stanic.

Workshop se bude také zabývat novými trendy v oblasti elektromobility, aktuálními evropskými tématy ve vztahu k elektromobilitě a problematikou dotací pro elektromobilitu po roce 2020.

Osnova workshopu (předběžná)

  • Rozvoj elektromobility z pohledu Ministerstva dopravy
  • Predikce rozvoje elektromobility v ČR
  • Integrace elektromobilů do distribuční sítě
  • Pohled na současný a očekávaný vývoj rozvoje elektromobility z pohledu automobilového průmyslu

Cíl workshopu

Informovat zainteresované strany o pracích na opatření A25 NAP SG, týkajících se daného tématu. Poskytnout informace o zpracovaných predikcích rozvoje elektromobility v ČR a také o záměrech a očekáváních státní správy a v neposlední řadě i automobilového průmyslu. V rámci workshopu také budou diskutovány předpoklady úspěšné integrace elektromobilů do distribuční sítě.

Vystupující

  • Zástupce MPO
  • Jan Bezděkovský – Ministerstvo dopravy
  • Stanislav Votruba – PREdistribuce
  • Zástupce Škoda Auto

IHLÁŠKA

 

 

Datum uveřejnění: 12.11.2018
Poslední změna: 12.11.2018
Počet shlédnutí: 336