Akce

Teplárenské dny

úterý 9. dubna 2013 - čtvrtek 11. dubna 2013 (Česká republika)
Dovolujeme si Vás proto pozvat k účasti na 19. ročník mezinárodní odborné výstavy techniky a technologií pro dálkové zásobování teplem a chladem, elektroenergetiku a obnovitelné zdroje energie
Místo konání: Brno; Výstaviště, Pavilon E
Pořádá: PAREXPO, s.r.o., http://www.teplarenske-dny.cz/
Ing. Ludmila Burgertová,
Již tradičně jsou Teplárenské dny zaměřeny na následujících oblasti:

  • výroba technologických zařízení pro oblast výroby tepelné energie, 
  • výroba technologických zařízení pro oblast distribuce tepelné energie, 
  • výroba technologických zařízení pro oblast elektroenergetiky, 
  • výroba technologických zařízení pro chlazení,
  • obnovitelné zdroje energie a výroba zařízení pro jejich využívání,
  • zařízení pro energetické využívání odpadů, 
  • informační a řídící systémy pro energetiku.

Na odborných výstavách „DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A CHLADEM“, „OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE“ a „ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ Vám na jednom místě umožníme:

  • prezentovat se odborníkům z oblasti teplárenství a elektroenergetiky,
  • setkat se se zástupci výrobních a obchodních firem z České republiky i zahraničí,
  • seznámit odbornou i laickou veřejnost s nejmodernějšími technologiemi pro zásobování teplem i chladem, pro výrobu a zajištění dodávek tepelné i elektrické energie a pro využívání obnovitelných zdrojů energie a energetické využívání odpadů.

 

 

Datum uveřejnění: 22.1.2013
Poslední změna: 25.01.2013
Počet shlédnutí: 812