Akce

Současná situace v českém lesnictví – dosavadní přístupy a jejich důsledky

středa 9. ledna 2019 10:00 (Praha, 0,- )
České lesnictví se v poslední době dostalo do složité situace. Vedení sektoru zaujaté především ekonomickými zájmy nereagovalo včas na probíhající změny klimatu a nepřizpůsobilo tomu dostatečně způsob hospodaření. S rozvojem kůrovcové kalamity jsme tak svědky rozsáhlých holin, rozpadu trhu se dřevem a z něj vyplývající mimořádné finanční ztráty.
Místo konání: Praha; Akademie věd ČR (místnost 206), Národní 3, Praha
Pořádá: Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR & Ministerstvo životního prostředí, http://www.mzp.cz

Příloha: POZVÁNKA  [pdf - 232.1 kB]

Podrobnosti o akci: https://www.mzp.cz/cz/situace_lesnictvi_seminar
Státní lesy se potýkají s nedostatkem vlastních zaměstnanců a noví a především mladí přicházejí jen zřídka, což přispívá i k vylidňování venkova a brání jeho rozvoji. Tato pracovní síla nyní chybí především při včasném zpracování kůrovcové kalamity nebo při trvale udržitelném hospodaření v lesích. Takový přístup je nutné změnit. Trvale udržitelné hospodaření by přitom mělo vycházet ze tří pilířů, z nichž kromě ekonomického sehrávají svou nezastupitelnou roli sociální a ekologický.

Takový les totiž představuje základní krajinný prvek se všemi jeho funkcemi včetně mizející biologické rozmanitosti. Takový les není továrna na dřevo a není možné ho obhospodařovat na zakázku způsobem používaným v průmyslové výrobě.

 

 

Datum uveřejnění: 1.1.2019
Poslední změna: 22.01.2020
Počet shlédnutí: 102