Akce

Seminář: Zelené střechy a kde na ně získat dotaci

pondělí 29. listopadu 2021 (Jihočeský kraj, 200,- Kč)
Seminář na téma zelených střech a možnosti získání dotace, který pořádá Energy Centre České Budějovice, z.s., se bude konat 29. listopadu v Českých Budějovicích.
Místo konání: České Budějovice; Husova 9, České Budějovice, budova Jihočeské hospodářské komory
Pořádá: Energy Centre České Budějovice, z.s., https://eccb.info/
Mgr. Ivana Hlinková, , tel.: 387 312 580
Seminář na téma zelených střech a možnosti získání dotace, který pořádá Energy Centre České Budějovice, z.s., se bude konat 29. listopadu v Českých Budějovicích.

Cílem semináře je seznámit účastníky s výstavbou zelených střech, vysvětlit jednotlivé rozdíly v typech zelených střech, konkrétní příklady realizací a zkušenosti z praxe.

V rámci semináře budou představeny aktuální dotační možnosti pro rodinné a bytové domy z programu Nová zelená úsporám. V tomto programu lze získat dotaci na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných i bytových domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.

Výše dotace je dle typu zelené střechy 700 – 1000 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy, u rodinných domů je maximální výše podpory 100 000 Kč, u bytových domů až 300 000 Kč.

 

 

Datum uveřejnění: 22.11.2021
Poslední změna: 22.11.2021
Počet shlédnutí: 712