Akce

Rozhovor o bioenergetice v USA, v EU a v ČR se zahraničními hosty

pátek 4. března 2022 10:00 (Česká republika)
Bioenergie, do které patří elektřina, teplo a biopaliva z bioplynu, biometanu a ze spalování štěpky, je významným zdrojem, který není závislý ani na počasí ani na importu energie nebo surovin ze zahraničí. Mezi obnovitelnými zdroji hraje velice důležitou roli již dnes, a přitom se o ní mluví málo. Jaké je postavení bioenergetiky v politice obnovitelných zdrojů USA, EU a ČR? O situaci v USA bude mluvit Bernard Sheff, viceprezident bioplynového inženýrství ve společnosti Montrose Environmental Group a předseda Americké rady pro bioplyn. Roli bioenergie v EU popíše Marco Giacomazzi, který se věnuje politice a legislativě v Evropské bioplynové asociaci a Evropské kompostářské asociaci. České prostředí bude komentovat Jan Habart, předseda asociace CZ Biom – České sdružení pro biomasu. Hosty u kulatého stolu vyzpovídá moderátorka Euractiv.cz, Aneta Zachová, v pátek 4. března mezi 10. a 12. hodinou dopoledne.
Místo konání: ONLINE; YouTube
Pořádá: CZ Biom - České sdružení pro biomasu a Euractiv.cz, http://www.czbiom.cz
Ing. Julie Dajčl, , tel.: 731872260
Bioenergie, do které patří elektřina, teplo a biopaliva z bioplynu, biometanu a ze spalování štěpky, je významným zdrojem, který není závislý ani na počasí ani na importu energie nebo surovin ze zahraničí. Mezi obnovitelnými zdroji hraje velice důležitou roli již dnes, a přitom se o ní mluví málo. Jaké je postavení bioenergetiky v politice obnovitelných zdrojů USA, EU a ČR? O situaci v USA bude mluvit Bernard Sheff, viceprezident bioplynového inženýrství ve společnosti Montrose Environmental Group a předseda Americké rady pro bioplyn. Roli bioenergie v EU popíše Marco Giacomazzi, který se věnuje politice a legislativě v Evropské bioplynové asociaci a Evropské kompostářské asociaci. České prostředí bude komentovat Jan Habart, předseda asociace CZ Biom – České sdružení pro biomasu. Hosty u kulatého stolu vyzpovídá moderátorka Euractiv.cz, Aneta Zachová, v pátek 4. března mezi 10. a 12. hodinou dopoledne.

  • Jaký je vztah EU, americké a české vlády, k obnovitelným zdrojům: z pohledu státní koncepce až po globální témata (summit v Glasgow)? Jak vytváří národní energetickou koncepci a jak se na ni podílí jednotlivé země?
  • Jaké jsou v USA/EU/ČR formy dotací či motivací pro zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů? Existuje vládní systém podpory a/nebo regulace pro „skleníkové“ plyny? Mají výrobci zelené energie dlouhodobé přímé smlouvy se spotřebiteli?
  • Jaké jsou v USA/EU/ČR zdroje pro výrobu bioplynu a jak jsou využívány vedlejší produkty zemědělství a energetická biomasa?

Rozhovor bude probíhat živě v pátek 4. března od 10:00 do 12:00 v zasedací místnosti CZ Biom a bude on-line streamován na YouTube.

LINK na rozhovor: https://youtu.be/myCGrNqlJoU

Ke sledování živého rozhovoru Vás srdečně zve asociace CZ Biom a Euractiv.cz.

 

 

Datum uveřejnění: 27.2.2022
Poslední změna: 28.02.2022
Počet shlédnutí: 518