Akce

Půda plná života: Výstava o regenerativním zemědělství v Praze na Letné

úterý 6. června 2023 - neděle 27. srpna 2023 (Praha)
V Národním zemědělském muzeu v Praze je do 27. srpna k vidění nová výstava s názvem Regenerativní zemědělství: Půda plná života, kterou připravil startup Carboneg s dalšími partnery.
Představuje inovativní přístupy k obnově půdy i udržitelnému hospodaření a nabízí jedinečný pohled na historii a principy regenerativního zemědělství.
Místo konání: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7; Národní zemědělské muzeum
Pořádá: Carboneg, https://carboneg.eu/cs
V Národním zemědělském muzeu v Praze je do 27. srpna k vidění nová výstava s názvem Regenerativní zemědělství: Půda plná života, kterou připravil startup Carboneg s dalšími partnery. Představuje inovativní přístupy k obnově půdy i udržitelnému hospodaření a nabízí jedinečný pohled na historii a principy regenerativního zemědělství.

Výstava provede návštěvníky od počátků konceptu regenerativního zemědělství z 80. let na Rodale institutu v USA přes praktické zkušenosti amerického farmáře Gabe Browna až po ukázku dnešních farem praktikující regenerativní postupy v Česku. Prostřednictvím fotografií zachycuje zemědělce, kteří se u nás regenerativní praxi aktivně věnují. Současně na dvou desítkách panelů přibližuje základní principy tohoto přírodě blízkého přístupu k produkci potravin. Návštěvníci se seznámí s dalšími souvisejícími tématy jako je význam hub a vývoj půdního mikroedafonu v regenerovaných půdách i možnosti ukládání uhlíku v půdě. Výstava, připravená s podporou Výzkumného ústavu zemědělské techniky, sociálního podniku Živá záhrada a za přispění doc. RNDr. Miroslava Vosátky, CSc. z Botanického ústavu AV ČR, osvětluje význam regenerativního zemědělství pro udržitelnou budoucnost naší planety.

„Nesmírně si vážím toho, že jsme dostali příležitost výstavu zpracovat. Doufám, že přispěje k šíření povědomí o tom, že orba a další formy zpracování půdy škodí půdnímu životu. Regenerativně hospodařící zemědělci jsou ti, kteří v následujících letech velmi významně přispějí ke snižování podílu CO2 v atmosféře a měli bychom si mnohem více cenit jejich produkce a společenské role,“ říká k výstavě Václav Kurel, ředitel startupu Carboneg.

„Dlouhodobě se snažíme představovat návštěvníkům našeho muzea nejen historii, ale i aktuální zemědělské trendy a nové přístupy, které mohou být podněty pro budoucí směřování v oblasti udržitelného zemědělství a životního prostředí. Regenerativní zemědělství je jedním z nich,“ doplňuje Zdeněk Novák, generální ředitel Národního zemědělského muzea.

Kvalitní a po všech stránkách funkční půda je potřeba nejen pro zajištění naší potravy, ale přispívá ke správnému koloběhu vody, živin a dalších látek v přírodě. Regenerativní praxe rozvíjí mikrobiální život v půdě. Proto omezuje mechanické zpracování půdy a užívání přípravků na ochranu rostlin i minerálních hnojiv, které brání symbiotickým vztahům rostlin, hub a živočichů v půdě. Zemědělcům se navíc snižují náklady a výsledná produkce je ziskovější.

Výstava Regenerativní zemědělství: Půda plná života je umístěna na výstavních panelech na schodišti Národního zemědělského muzea v Praze a je přístupná veřejnosti do 27. srpna 2023.

Název výstavy: Regenerativní zemědělství: Půda plná života

Otevírací doba: úterý až neděle 9.00–17.00

Více o regenerativním zemědělství či uhlíkových kreditech je k dispozici na www.carboneg.eu, rozhovory o půdě a krajině v Půdcastu, který je k dispozici na všech audio platformách na Spotify, Google či Apple podcastech.

 

 

Datum uveřejnění: 13.6.2023
Poslední změna: 13.06.2023
Počet shlédnutí: 543