Akce

Praktická proveditelnost zákona o odpadech a souvisejících předpisů

úterý 12. února 2002 09:30 - 16:00 (Praha)
Seminář je na téma: praktická proveditelnost (aplikovatelnost) zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a souvisejících předpisů z hlediska: povinnosti původců a osob podnikajících v nakládání s odpady odpady využívat a postavení původců a obce ve vztahu k povinnostem, právům a zpoplatnění v systému nakládání s odpady.
Místo konání: Praha 10, Malešice; zasedací místnost Spalovny KO a.s. Pražské služby, Průmyslová 615/32
Pořádá: STEO, http://www.skladka.cz/seznamy.php3?typ=sdruzen&id=608&user=0
Jan Šmarda,
Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR (STEO)

Hlavní město Praha

Asociace původců a subjektů nakládajících s odpady (APUSO) a.s. Pražské služby

pořádají

seminář na téma:

Praktická proveditelnost (aplikovatelnost) zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a souvisejících předpisů z hlediska:

 • povinnosti - původců a osob podnikajících v nakládání s odpady - odpady využívat

 • postavení původců a obce ve vztahu k povinnostem, právům a zpoplatnění v systému nakládání s odpady

Místo konání: zasedací místnost Spalovny KO a.s. Pražské služby - Praha 10, Malešice, Průmyslová 615/32

Dne 12.2.2002

 • prezence do 9:30 hod
 • 9:30 Přednášky - příspěvky - program:
 1. Povinné využívání odpadů - v přímé působnosti zákona, - při podpoře systému KOH a systému nakládání s odpady v obci (Ing. Mašek)
 2. Koncepce nakládání s komunálními bioodpady v České republice (Ing. Váňa CSc.)
 3. Energetické využívání odpadů komunálních, obalových, nebezpečných, biologicky rozložitelných, kalů atd. a problematická podpora energetického využívání odpadů z hlediska energetických zákonů. (Doc. Ing. Hyžík)
 4. Zákon o obalech a jeho působnost z hlediska využívání odpadů a z hlediska vztahu k systému nakládání s odpady v obci dle zákona o odpadech. (hl.m.Praha, APUSO, Pražské služby, a.s., Kupová)
 5. Problematika vzájemného postavení původce a obce jako původce ze zákona ve vztahu k povinnostem, právům a zpoplatnění v systému nakládání s odpady v obci. (hl.m.Praha, APUSO, Pražské služby, a.s.)
 • 12:30 Oběd
 • 13:00 Diskuse + výzvy, doporučení, petice, demarše: výzva PS ČR - novela zák. výzva PS ČR a vládě k nakládání s nebezpečnými - zdr. odpady
 • 14:30 Prohlídka Spalovny KO a.s. Pražské služby - Praha 10, Malešice

 

Vstup volný, registrace není vyžadována.

 

 

Datum uveřejnění: 11.1.2002
Poslední změna: 24.11.2002
Počet shlédnutí: 1381