Akce

Kvalita biopaliv a způsoby jejich hodnocení

úterý 5. března 2013 (Česká republika)
dovolujeme si Vás pozvat na školení určené pro pracovníky maloobchodů a velkoobchodů, pro výrobce a odběratele biopaliv, prodejce kotlů a další uživatele biopaliv.
Místo konání: Brno; Republikové centrum vzdělávání, Křenová 52 (dům Nosreti)
Pořádá: , http://www.tuev-nord.cz
RNDr. Alice Kotlánová, , tel.: +420 545 110 120-2, fax: +420 545 211 709
Příloha: Závazná přihláška  [doc - ]
Cílem školení je představit požadavky nejnovějších evropských norem na kvalitu biopaliv, tedy dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky, palivového dřeva, dřevěného uhlí a briket z dřevěného uhlí, a to v porovnání s reálnou situací na českém trhu s biopalivy a s riziky, které s sebou jejich nenaplnění přináší.

Účastníci semináře budou seznámeni s různými druhy paliv a jejich užitnými vlastnostmi; bude jim objasněno, které parametry kvality sledovat při nákupu zboží, na co si dávat pozor a jakým způsobem kvalitu vizuálně vyhodnotit. Dále budou seznámeni s požadavky na certifikáty pro pelety a brikety a s rozdíly mezi certifikátem a dalšími dokumenty potvrzujícími kvalitu paliva.

PROGRAM ŠKOLENÍ

8:30    Registrace účastníků    -

9:00    Zahájení školení     Tomáš Havránek

9:15    Kvalita a certifikace dřevních pelet a briket podle
ČSN EN 14961-2 a ČSN EN 14961-3,      RNDr. Alice Kotlánová, TÜV NORD Czech

10:30    Přestávka na kávu

11:00    Kvalita palivového dřeva a dřevní štěpky podle ČSN EN 14961-4 a ČSN EN 14961-5    RNDr. Alice Kotlánová, TÜV NORD Czech

12:15    Oběd formou studeného rautu

12:45    Kvalita dřevního uhlí a briket z dřevěného uhlí podle ČSN EN 1860-2    RNDr. Alice Kotlánová, TÜV NORD Czech

13:45    Výroba a prodej pelet a dřevěných paliv – zhodnocení situace na českém trhu
Využití kotlů na biomasu v ČR
Certifikace dřevních pelet dle EN - současnost a výhled do roku 2020    Ing. Vladimír Stupavský, Klastr Česká peleta, předseda představenstva

14:30    Diskuze, orientace v databázi norem na portálu ÚNMZ (Úřad pro normalizaci, měření a zkušebnictví)   
-
15:00    Předpokládaný čas ukončení školení    -

Organizační pokyny:   

Formulář pro zasílání závazných přihlášek naleznete v příloze. Přihlášky zasílejte nejpozději do 28.2.2013.
Účastnický poplatek prosíme uhradit současně s přihláškou (na přihlášce je uvedeno naše bankovní spojení a VS). Pokud bude platba provedena těsně před termínem semináře, doložte ji, prosím, dokladem o platbě.
Fakturu – daňový doklad Vám zašleme poštou na základě přijaté platby.
V případě neúčasti se vložné nevrací a daňový doklad bude zaslán poštou.

(doprava: MHD: zastávka Vlhká, vchod přes recepci Nosreti (hlavní vchod), doprava autem: GPS: 49°11'30.581"N, 16°36'56.469"E), parkování: vjezd z Čechyňské ulice. Cena: 1.850,- Kč (bez DPH) / osoba
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)

 

 

Datum uveřejnění: 25.1.2013
Poslední změna: 11.02.2013
Počet shlédnutí: 418