Akce

Konopí a jeho využití - Spojení zájmů průmyslu a zemědělců

středa 5. prosince 2001 09:30 - 17:00 (Praha)
Cílem pracovního semináře Konopí a jeho využití je přiblížit možnosti využití konopí zemědělcům, zpracovatelům a výrobcům.
Místo konání: Praha 2; Přednáškový sál v budově Ústavu zemědělských a potravinářských informací, Slezská 7
Pořádá: o.s. Konopa, http://www.konopa.cz
Kate Ducke, , tel.: 02 22522676, fax: 02 22510767
Občanské sdružení Konopa, 
Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha,
Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR,
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor realizace rozvojových programů

 pořádají dne 5.12.2001

 pracovní seminář 

Konopí a jeho využití

Spojení zájmů průmyslu a zemědělců

 

Místo konání:
Přednáškový sál v budově Ústavu zemědělských a potravinářských informací, Slezská 7, 120 56  Praha 2 (mapa)

Odborný garant:
Ing. Ctibor Perlín, CSc.           (ÚZPI – odborné rešerše)    
Ing. Jaromír Dědek, CSc.        (LIPID)

Program:
09,30 – 10,00 h            prezentace účastníků
10,00 - 12,30 h             zemědělství
12,30 – 13,30 h            přestávka - občerstvení – kantýna
13,30 – 17,00 h            zpracovatelský průmysl

Referáty:

Část dopolední

PhDr. Jan RYDLO (ředitel UZPI)

Úvodní slovo

Kate Ducke (o.s. Konopa)

Seznámení s programem

Ing. Jaroslav Humpál (Mze)

Komunita konopí ve vztahu k EU a stav vyjednávání

Ing. Tošovská (Mze)

Současný stav a podpůrné programy pro pěstování konopí

Ing. Prokop Šmirous, CSc. (Agritec)

Pěstování konopí a povolené odrůdy v ČR

Ing. Pavel Růžek, CSc. (VÚRV Ruzyně)

Seznámení se Směrnicí Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice)  Zásady správné zemědělské práce

Ing. Václav Sladký, CSc. (VÚZT)

Technologie sklízení ve světěČást odpolední

Ing. Ctibor Perlín, CSc. (UZPI)

Zahájení odpolední části, analýza oleje, rešerše

Ing. Jaromír Dědek, CSc.

Konopí jako olejnina

Ing. Jiří Holas

Výsledky ze zkušebního lisování konopného semene

Ing. Jiří Jiránek (MŽP)

Možnosti využití konopí v energetice ve vztahu k ostatní biomase

Ing. Josef  Vokáč, CSc. (MMR)

Program obnovy venkova a rozvoj obcí v regionech, zaměřených na pěstování konopí

Doprovodný program
Prezentace a prodej produktů souvisejících s obsahem semináře v předsálí
Ochutnávka konopného pečiva (použita mouka, olej)

Platba účastnického poplatku
Poplatek bude hrazen v hotovosti při prezentaci

Účastnický poplatek: 150 Kč za osobu

S dalšími dotazy se laskavě obracejte na:
o.s. Konopa, U Zvonařky 16, 120 03 Praha 2 (Kontaktní osoby: Kate Ducke & Lenka Novotná)
E: info@konopa.cz T/Z.: 02/225 226 76, F: 02/225 107 67

Mediální partneři: časopisy Zemědělec, Úroda, Výživa

 

 

Datum uveřejnění: 13.11.2001
Poslední změna: 24.11.2002
Počet shlédnutí: 1571