Akce

Kompostovací seminár

čtvrtek 6. prosince 2001 09:00 - pátek 7. prosince 2001 14:00 (Slovensko)
Cieľom seminára je poskytnúť podrobné, praktické informácie o spôsoboch a systémoch kompostovania a zriaďovania si kompostární. Pomôcť mestám a obciam v SR výrazne zvýšiť mieru kompostovania organických zložiek TKO.
Místo konání: Modra; hotel MODRA (tel.: 033 6472266) centrum mesta, Štúrova 111
Pořádá: Spoločnosť priateľov Zeme, http://www.changenet.sk/spz
Branislav Moňok, , tel.: 095 6771677 , fax: 095 6771677
Spoločnosť priateľov Zeme Vás srdečne pozýva

na

KOMPOSTOVACÍ SEMINÁR

Cieľ seminára :


Poskytnúť podrobné, praktické informácie o spôsoboch a systémoch kompostovania a zriaďovania si kompostární. Pomôcť mestám a obciam v  SR výrazne zvýšiť mieru kompostovania organických zložiek TKO.

Čo môžete od seminára očakávať :

Získate cenné informácie o systémoch zberu a kompostovania bioodpadu, najpoužívanejších techno-lógiách, potrebných zariadeniach, ako aj informácie o spôsoboch osvety a formách podpory domáceho kom-postovania. Vďaka týmto informáciám a praktickým radám by ste mali byť schopní realizovať projekty zberu bioodpadu a budovania kompostární vo svojich obciach / mestách. Každý účastník bude mať zároveň možnosť poradenstva a informačnej pomoci zo strany organizátorov kurzu.

Prednášajúci :

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.        - Výskumný ústav rastlinnej výroby Praha
Ing. Antonín Slejška    - Výskumný ústav rastlinnej výroby Praha experimentálna a publikačná činnosť v oblasti kompostovania a výroby bioplynu, v ČR vedie kampaň “Bioodpad”
Ing. Marta Fratričová    -  Ministerstvo životného prostredia SR; odbor menežmentu rizík
Branislav Moňok    - Spoločnosť priateľov Zeme; vedúci celoslovenskej “Kompostovacej kam-pane” a programu na rozvoj domáceho kompostovania v Košiciach.

Prednášky budú na témy :

 • prečo kompostovať
 • kompostovanie biologických odpadov
 • kompostovacie suroviny
 • optimalizácia surovinovej skladby
 • obmedzovanie cudzorodých látok
 • zber bioodpadu
 • programy na rozvoj domáceho kompostovania
 • projekt zberu a kompostovania organického odpadu,
 • kompostovacie technológie
 • mechanizačné prostriedky
 • ekonomika triedeného zberu a kompostovania
 • legislatíva
 • informovanosť obyvateľstva

Súčasťou seminára bude prehliadka systému zberu bioodpadu a fungujúcej kompostárne.

Organizačné poznámky :

Účastnícky poplatok je 800 Sk. Zabezpečené je ubytovanie zo 6.12. na 7.12. Strava je zabezpečená 6.12. obed, večera a 7.12. raňajky a obed.

Program seminára začína 6.12. o  9.00 hod. prezentáciou a končí 7.12. cca o 14.00 hod.

V prípade naplnenia kapacity si organizátor vyhradzuje právo zrušenia prihlášky (samozrejmosťou je vrátenie poplatku).


S prianím všetkého dobrého

za Spoločnosť priateľov Zeme

         Branislav Moňok

Za finančnú podporu pri organizovaní  Kompostovacieho seminára ďakujeme

britskému Ministerstvu pre medzinárodný rozvoj so sídlom v Londýne.
PRIHLÁŠKA

na “Kompostovací seminár”

Vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku (šeku) prosím pošlite

najneskôr do 22.11. 2001 na našu adresu :Spoločnosť priateľov Zeme, P.O.BOX  H-39, 040 01  Košice 1, tel./fax : 055 / 677 1 677

Meno a priezvisko................................................................................................................

mesto / obec ......................................................   funkcia..................................................

celá adresa...........................................................................................................................

tel./fax, e-mail ......................................................................................................................Strava* :     kombinovaná  p           6.12. –     obed   p               7.12. – raňajky   p

                                    vegetariánska  p                     večera   p                                obed   p          Ubytovanie* :      áno   p                          nie   p                          * zaškrtnite podľa potreby

 

 

Datum uveřejnění: 26.11.2001
Poslední změna: 24.11.2002
Počet shlédnutí: 1728