Akce

Investice z EU pro ČR

pátek 8. února 2002 08:30 (Praha)
Na základě propagačních materiálů (video, letáky, webové stránky: www.czbiom.web3.cz) se uskuteční v Praze, dne 8.února 2002 tzv. Business trip, kam přijedou investoři ze zemí EU, za účelem nalezení spolurealizátorů investic v ČR. Celá akce je založena na "prodeji" kreditů oxidu uhličitého v zájmu redukce skleníkových plynů, jak bylo stanoveno v Kyótském protokole.
Místo konání: Praha 6; hotel Zlatá Praha, Na Zavadilce 8
Pořádá: CZ BIOM, http://czbiom.ecn.cz
Vlasta Petříková, , tel.: 02 20511753
Investice z EU pro ČR

CZ BIOM - České sdružení pro biomasu zajišťuje nyní ve spolupráci s AE BIOM - Evropské sdružení pro biomasu, projekt v rámci programu Altener, který se týká investic do energetického využití biomasy v ČR. Na základě propagačních materiálů (video, letáky, webové stránky: www.czbiom.web3.cz) se uskuteční v Praze, dne 8.února 2002 t.zv. Business trip, kam přijedou investoři ze zemí EU, za účelem nalezení spolurealizátorů investic v ČR. Celá akce je založena na "prodeji" kreditů CO2 v zájmu redukce skleníkových plynů, jak bylo stanoveno v Kyótském protokole. Prakticky by realizace společných projektů probíhala takto : investor z EU zajistí v ČR příspěvek (význačný) na výstavbu např. biokotelny ve vybrané lokalitě v ČR a podle předem dané metodiky bude započítán příslušný podíl redukce CO2 pro tu zemi, ze které investor pochází.

Cílem akce dne 8.2.2002, bude vzájemné nalezení partnerů z EU a ČR pro zajištění výstavby konkrétních investic u nás. Setkání bude zahájeno v Praze, na společné schůzi, v hotelu Zlatá Praha, Na Zavadilce 8, Praha 6 v 8,30 hod. Zde bude pouze krátké jednání za přítomnosti ministra Kužvarta. V 9.30 odjedeme společně autobusem na exkurzi do nové biokotelny (u nás zatím největší - 9 MW) v Bystřici nad Pernštejnem a do Třebíče. Zde navštívíme biokotelnu v podniku Nuclea a Třebíčskou teplárnu, kde je rovněž kotel na biomasu. Podrobný program bude oznámen všem přihlášeným zájemcům dodatečně. Během této exkurze bude probíhat neformální, přímé jednání s potencionálními partnery, též během společné jízdy v autobuse, případně i při společné večeři v Praze, po návratu z exkurze.

K účasti na tomto setkání se mohou přihlásit zájemci z celé ČR, avšak účast je z technických důvodů omezena. Doporučuji proto všem zájemcům o účast, aby se přihlásili co nejdříve. Přednost budou mít zejména ti čeští investoři, kteří budou mít zpracované konkrétní podklady pro výstavbu zařízení na využívání biomasy pro energii, minimálně na úrovní studie.

Zájemci o účast se mohou přihlásit na adrese:

CZ BIOM, Drnovká 507,
161 06, Praha 6 - Ruzyně,
Tel. 02 33022354, nebo 02 20511753,
nebo e-mailem: czbiom@vurv.cz, nebo přímo na vpetrikova@volny.cz

Za CZ BIOM, Ing.Vlasta Petříková, předsedkyně mezinárodní sekce.

 

 

Datum uveřejnění: 9.1.2002
Poslední změna: 24.11.2002
Počet shlédnutí: 4000