Akce

Energetický specialista s oprávněním ke zpracování PENB

čtvrtek 3. října 2019 09:00 (Jihočeský kraj, 3600,- Kč)
Kurz nabitý informacemi a praktickými příklady týkajícími se počítání průkazů energetické náročnosti budov.
Místo konání: České Budějovice; České Budějovice, sídlo E.ON Česká republika, F. A. Gerstnera 2151/6
Pořádá: Energy Centre České Budějovice, http://www.eccb.cz
Mgr. Hana Berchová, , tel.: 800 38 38 38
Příloha: POZVÁNKA  [pdf - 1.1 MB]
Tento dvoudenní odborný kurz je určen:

 • zájemcům o vykonání odborné zkoušky energetického specialisty s oprávněním ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění
 • úředníkům územních samosprávních celků (kurz je akreditován na Ministerstvu vnitra ČR jako vzdělávací program podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb.)
 • členům ČKAIT
 • vlastníkům budov a bytových jednotek, kteří jsou dle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění povinni opatřit PENB
 • a dalším zájemcům o problematiku energetické náročnosti budov.

Výuka bude probíhat pod vedením zkušeného lektora a odborníka z praxe, Ing. Miroslava Urbana, Ph.D., který je mj. zpracovatelem výpočetního nástroje NKN pro hodnocení energetické náročnosti budov.

Během kurzu je vítána aktivní účast posluchačů formou věcných diskuzí a samostatných výpočtů pod vedením lektora.

Program kurzu:

1. den

 • legislativní úvod (Zákon 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 78/2013 Sb. a další prováděcí vyhlášky
 • hodnocení energetické náročnosti budovy, pojmy, principy
 • ukazatele energetické náročnosti budovy – celková dodaná energie, primární energie, průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy
 • průkaz energetické náročnosti budovy (orientace v dokumentu, náležitosti), energetický specialista (povinnosti, činnosti)
 • podrobnosti výpočtu energetické náročnosti (princip stanovení dodané energie budovy, výpočet dodané energie do budovy, výpočet primární energie), hodnocení energetické náročnosti budovy
 • budovy s nízkou energetickou náročností obecně – orientace v termínech: budovy s téměř nulovou spotřebou energie, pasivní budovy, aktivní budovy, plusové budovy
 • ukázkové příklady (specifika hodnocení ENB na příkladech rodinných domů, bytového domu a administrativní budovy)
 • výpočetní nástroj NKN II (popis výpočetního nástroje, vysvětlení specifik parametrů, orientace ve výpočetním nástroji, příklad výpočtu)

2. den

 • orientace v celkové energetické bilanci budovy, pravidla pro zónování budovy 
 • zpracování ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení ENB,
 • aktivní práce s výpočetním nástrojem NKN pod dohledem lektora, zpracování PENBu a hodnocení energetické náročnosti na třech příkladech rozdílných budov
 • hodnocení energetické náročnosti budov v dotačním titulu Nová zelená úsporám
 • povinnosti energetického specialisty, kontrolní činnost SEI, sankce a jak jim předcházet

Během dvou dnů účastníci kurzu absolvují celkem 17 hodin intenzivní výuky.

Kurzovné činí: 3 600,- Kč vč. DPH.

 

 

Datum uveřejnění: 11.7.2019
Poslední změna: 11.07.2019
Počet shlédnutí: 456