Akce

Cirkulární (bio)ekonomika: uzavřeme kruh pro dřevo & slámu? Online debata u kulatého stolu

úterý 8. června 2021 10:00 (Česká republika, 0,- )
Institut cirkulární ekonomiky pořádá v úterý 8. 6.2021 dva kulaté stoly odborníků na téma udržitelného využití dřeva a slámy.
Místo konání: ONLINE;
Pořádá: Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN), https://incien.org/

Podrobnosti o akci: http://www.shorturl.at/ptL17
Institut cirkulární ekonomiky pořádá v úterý 8. 6.2021 dva kulaté stoly odborníků na téma udržitelného využití dřeva a slámy.

Dopolední kulatý stůl "Ne-cyklus dřeva"

10:00 – 12:00 Dopolední kulatý stůl proběhne na téma “Ne-cyklus dřeva”, kde budou experti z oboru řešit současnou krizi v lesnictví a možná řešení pro změnu. Na panelu mimo jiné vystoupí Jakub HRUŠKA (přírodovědec a vysokoškolský pedagog), Luděk SZORÁD (Kloboucká lesní) nebo Martin HÁJEK (Teplárenské sdružení). Panelisté budou vést moderovanou diskuzi nad tezemi:

  • Může se stát, že se dřevo stane kriticky nedostupnou surovinou?
  • Jsme dostatečně bohatí na to, abychom si mohli dovolit vytěžené dřevo prodávat levně a s nízkou přidanou hodnotou?
  • Otočí kůrovcová kalamita minci a stane se ze sektoru vázající uhlík producent desetiny českých emisí?
  • Dokážeme v časech krize dostatečně rychle zaktivizovat poptávku po regionálních surovinách a jejich zpracování v místě, abychom nakopli ekonomiku naší země?

Ve finální části diskuze budou prezentovány doporučení pro restart lesnictví s ohledem na principy cirkularity.

OBĚD

Odpolední kulatý stůl "Ne-cyklus slámy"

13:00 – 15:00 Odpoledne se v rámci kulatého stolu na téma “Ne-cyklus slámy” zaměří experti na problematiku využívání slámy a biomasy ve světle současného stavu zemědělství a zemědělské půdy. Formát bude stejně jako v dopoledním bloku reflektovat názor panelistů na připravené texe a závěr diskuze představí konkrétní doporučení pro změnu – je-li potřebná. Pavel Zedníček (INCIEN) představí výsledky výzkumu o využití slámy. V diskuzi vystoupí Vlastimil ZEDEK (vedoucí oddělení OZE a environmentálních strategií na MZe), Kateřina ČERNÝ PIXOVÁ (proděkanka pro rozvoj fakulty FŽP ČZU), Daniel PITEK (soukromý zemědělec) a Milan KAZDA (starosta obce Kněžice). Diskuze se zaměří na tyto teze:

  • Je sláma vnímána jako strategická surovina pro Česko?
  • Jak zajistíme očekávanou poptávku po slámě i z jiných sektorů než zemědělství (teplárenství, stavebnictví či chemickém průmyslu)? Měli bychom nějaké sektory upřednostňovat více než jiné?
  • Jsme dostatečně připraveni na dostupnost slámy s vidinou očekávaného sucha a zhoršující se kvality půdy v nadcházejících letech?
  • Máme tak kvalitní půdu, abychom se slámou a jinými zemědělskými rezidui plýtvali?
  • Jsou zemědělci či stát do budoucna připraveni na případné zvýšení cen slámy?

Akce bude streamována online. Zájemci o prezenční formu se musejí registrovat u Dagmar Milerové Práškové (dagmar[at]incien.org) do 7.6., pro prezenční účast se nutný negativní antigenní test z laboratoře.

Registrace je nutná na tomto odkazu.

Novinky k akci můžete sledovat na sociálních sítích INCIEN (LinkedIn a Facebook).

Výsledky kulatých stolů a zformulovaná doporučení pro další výzkum, zasazení témat do agendy klíčových aktérů jako jsou politické strany / výzkumné organizace či oborová sdružení budou prezentovaná do 14ti dnů v rámci souhrnné zprávy a doporučení.

REGISTRACE

 

 

Datum uveřejnění: 7.6.2021
Poslední změna: 07.06.2021
Počet shlédnutí: 231