Novinky

WASTE 10/2007

 
 
WASTE 10/2007 – elektronický bulletin o odpadech a druhotných surovinách
Bezplatná služba redakce odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM odborné veřejnosti. Přejete-li si dostávat bulletin na jinou adresu nebo jej nechat posílat kolegům, kontaktujte prosím forum@cemc.cz.

(Nepřejete-li si dostávat elektronický bulletin WASTE, sdělte nám to a my vás vyřadíme z databáze. Je však třeba, abyste uvedli adresu, na kterou jste nežádoucí mail dostali!)

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 10/2007
   Říjnové číslo má jako téma ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ. V rámci tohoto tématu se snažíme vyvrátit některé pověry týkající se spalování odpadů ve spalovnách, srovnáváme energetické využití paliv z odpadu v tzv. monospalovnách a při spoluspalování a věnujeme se uplatnění náhradních paliv z MBÚ. Velice pěkný je příspěvek o energetickém zhodnocování odpadů v Rakousku.
   Dále zahajujeme otiskování série článků s podrobným rozborem právní úpravy zpětného odběru elektrozařízení, baterií a obalů. Soudní znalec se ve Fóru ve Fóru věnuje Demoličním odpadům. Kromě toho přinášíme podrobnou zprávu o průzkumu produkce živnostenských odpadů a o naplňování cílů POH města Ostravy.
   Číslo vyšlo 3. října 2007.
   Kompletní obsah čísla

 

OTÁZKA MĚSÍCE
Jaký je váš názor na cyklus „Kam s nimi“ vysílaný na ČT2 a věnovaný nejprve třídění domácích odpadů a nedávno pak nakládání s elektroodpady?
o   Je to správná cesta

o   Je to zbytečné

o   Nevím, žádný díl jsem neviděl

   Pro odpověď využijte elektronickou verzi na www.odpadoveforum.cz. Případný komentář k vaší odpovědi pošlete na adresu forum@cemc.cz
ODPADOVÉ FÓRUM připravuje
   Listopadové číslo má jako téma měsíce ÚPRAVA ODPADŮ a jako odpad měsíce ELEKTROODPAD. Inzertní uzávěrka je 11. října. Expedice čísla je 31. října.
   Prosincové číslo bude mít jako hlavní téma BIOPLYN. Redakční uzávěrka (pro odborné články) je 12. října, termín pro inzerci je 8. listopadu. Číslo vyjde 28. listopadu.
Ceník inzerce

 

Anketa časopisu Odpadové fórum

   S cílem přiblížit se čtenářům i celé odborné veřejnosti připravila redakce odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM anketu. Přesněji to jsou dvě ankety, jedna pro ty, kteří pravidelně odebírají či čtou časopis, a druhá pro ty, kteří pravidelně neodebírají či nečtou časopis Odpadové fórum a dostávají se k němu jen náhodně.
   Všem, kteří vyplnili náš dotazník děkujeme. Bylo jich nad očekávání, a to z obou skupin – čtenářů i „nečtenářů“, takže bude trvat delší dobu, než všechny dotazníky zpracujeme. O výsledcích budeme informovat v časopisu.
   Ti, kteří ještě dotazník nevyplnili a chtěli by, i když už nemají šanci na získání slíbeného ročního předplatného, mohou tak stále učinit. Dotazníky najdou na www.odpadoveforum.cz.

Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2008 – 1. cirkulář
   V zářijovém čísle časopisu ODPADOVÉ FÓRUM byl vložen první cirkulář třetího ročníku česko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2008, který se uskuteční 16. – 18. dubna 2008 opět v Milovech na Českomoravské vysočině. Cirkulář lze rovněž najít na www.odpadoveforum.cz nebo si na adrese forum@cemc.cz vyžádat jeho zaslání v tištěné nebo elektronické formě.
   První cirkulář je výzvou k přihlašování příspěvků na symposium a pozvánkou k účasti. Termín pro přihlášky příspěvků je 15. ledna 2008.
   Pořadatelem symposia je České ekologické manažerské centrum, redakce časopisu ODPADOVÉ FÓRUM. Zprávu o průběhu 2. ročníku symposia ODPADOVÉ FÓRUM 2007, jeho podrobný program, seznamy autorů a účastníků a kompletní sborník s texty všech příspěvků najdete rovněž na www.odpadoveforum.cz.

 
Více výtisků časopisu za zvýhodněnou cenu
   Redakce má zájem, aby co nejvíce lidí ve firmách, které ODPADOVÉ FÓRUM odebírají, mělo k časopisu stálý a hlavně snadný přístup. Proto všem stávajícím předplatitelům nabízíme dodávání dalších nově objednaných výtisků časopisu zasílaných na stejnou adresu za poloviční cenu, tj. za 385 Kč na rok a výtisk.
   Objednávky na e-mail: dupress@tnet.cz.

 

Předplatné pro nové předplatitele z nepodnikatelské sféry za režijní cenu
   Toto není žádná novinka, jen připomínáme, že noví předplatitelé z nepodnikatelského sektoru (školy, obecní úřady, státní správa, NGO apod.) a nevýdělečně činné osoby (studenti) mohou mít časopis ODPADOVÉ FÓRUM za snížené roční předplatné 290 Kč, které pokrývá pouze režii spojenou s tiskem a zasíláním časopisu.
   Plné roční předplatné (11 čísel) činí 770 Kč. Objednávky na e-mail: dupress@tnet.cz.

 

odpadové fórum – nepostradatelný informační zdroj pro odpadové hospodářství

Neznáte-li jej a zajímá vás, požádejte o zaslání ukázkového čísla

CEMC dále vydává populárně-odborný dvouměsíčník Alternativní energie (www.alen.cz)

 
 

Zdroj (autor):
Web: http://www.alen.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 4.10.07
Poslední změna: 4.10.2007
Počet shlédnutí: 801