Novinky

Teplárenská společnost Hlinsko: Teplo z místní biomasy

Teplárenská společnost Hlinsko (TSH) představila projekt výroby teplabiomasy. Při této příležitosti do Hlinska zavítal místopředseda hospodářského výboru poslanecké sněmovny PČR Milan Urban, poslanec Jan Chvojka, radní Pardubického kraje pro zemědělství, venkov a životní prostředí Václav Kroutil či představitelé sdružení CZ Biom.

Po prohlídce provozu teplárny následovala diskuze se zástupci odběratelů. Stabilizace cen a případně hledání možností jejich snižování, ale i dopady na životní prostředí, to byla hlavní témata debaty. „Jsme rádi, že jsme mohli pomoci uspořádat toto setkání. Jedním z našich záměrů je zlepšovat podmínky bydlení v Hlinsku a samozřejmě hledat konkrétní náměty a způsoby, jak náklady na bydlení snižovat. Chceme vidět konkrétní výsledky a tady bychom tohoto mohli dosáhnout. Potěšilo nás, že za určitých podmínek by mohl být prostor pro další zlevňování,“ poznamenal po setkání zástupce občanské iniciativy Změna k lepšímu Miroslav Krčil.

TSH prošla v posledních letech výraznou změnou v oblasti vstupní suroviny (paliv). V roce 2001 byla původně uhelná kotelna plynofikována instalací plynových kotlů o celkovém výkonu 8,87 MW. Na skokový růst ceny plynu v roce 2008 meziročně o téměř 30 %, reagovala TSH investicí do kotle spalujícího dřevní štěpku. V roce 2009 byl zprovozněn parní kotel o výkonu 2,1 MW na spalování čisté dřevní štěpky, který se na výrobě dodávaného tepla podílel celou polovinou. To pak umožnilo snížit cenu tepla. Další impulz pro rozšíření výroby tepla z biomasy nastal po opětovném skokovém zdražení plynu v roce 2011.Tehdy si dala TSH za cíl vybudovat zdroj, který bude z biomasy vyrábět 95 % tepla z biomasy. V roce 2013 byl tento cíl splněn. Došlo k instalaci nového teplovodního kotle na spalování čisté dřevní štěpky o výkonu 2 MW. Kotel vyrobila a dodala třebíčská firma TTS. Desetimilionovou finanční investicí, a to bez dotace, stejně jako při instalaci prvního kotle na biomasu v roce 2009, dosáhla TSH stabilizace ceny tepla a je nezávislá na dodávkách plynu. K výrobě tepla je využívána biomasa z okolí.

TSH zásobuje teplem 1500 domácností (třetině dodává i teplou vodu) a další nebytové prostory na sídlišti. Výroba tepla probíhá v centrální kotelně a pro distribuci je využito 11 km primárních a sekundárních rozvodů. TSH nyní produkuje 37 000 GJ a v jednání je také připojení bazénu.


 
Teplárenská společnost Hlinsko (TSH) představila projekt výroby tepla z biomasy.
 
Teplárenská společnost Hlinsko (TSH) představila projekt výroby tepla z biomasy.
 

Zdroj (autor):
Web: http://www.teplarna-hlinsko.cz/
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 30.4.14
Poslední změna: 30.4.2014
Počet shlédnutí: 953