Novinky

Stanovisko legislativního odboru MŽP k dovozu odpadů do spaloven komunálních odpadů

 
 

Celé stanovisko je možné nalézt na webu MŽP:

Poslední odstavec stanoviska zní:

"Energetické využití odpadů, jako účel přeshraniční přepravy odpadů, by podle všech výše uvedených kritérií stanovených ESD bylo zřejmě možné uznat v konkrétních případech jejich spalování v cementárnách. V případě přeshraniční přepravy komunálního odpadu do spaloven komunálního odpadu se splnění všech zmíněných kritérií nedá předpokládat ani v jednotlivých případech."


 
 

Zdroj (autor): MŽP
Web: http://www.env.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 27.1.06
Poslední změna: 27.1.2006
Počet shlédnutí: 700