Novinky

Reklama na webu Biom.cz

 
 

Jelikož Biom.cz vděčí za svoji existenci zejména podpoře členů CZ Biomu, připravili jsme pro ně několik možností, jak na stránkách Biom.cz upozornit na připravovanou akci, na svou organizaci, firmu, produkty, apod.

Právnické osoby mají nárok

  • Nechat si zobrazovat svou ikonku na hlavní stránce webu Biom.cz. Redakce Biom.cz v případě potřeby vytvoří zdarma jednoduchou ikonku z dodaných grafických podkladů. (Na hlavní stránce se zobrazují čtyři náhodně vybrané ikonky, které se vždy po deseti minutách obměňují).
  • Mít v databázi bannerů jeden banner o velikosti 150 x 150 pixelů, který se zobrazuje na hlavní stránce (pod ikonkami) a v prostoru pod levým menu. Tento obrázek může být v databázi dlouhodobě nebo dočasně (např. když jde o upozornění na nějakou akci).
  • Vkládat do databáze strojů záznamy o strojích, které vyrábí, prodávají či provozují.

Ostatní

Ostatní členové a příznivci CZ Biom mohou vkládat na Biom.cz informace do databáze subjektů a zařízení, burzy, seznamu akcí a novinek. Toto je možné po registraci do Biom.cz a požádání o vstup do publikačního systému ve Vašem profilu.

Co možné není

Jelikož úlohou Biom.cz je v první řadě přinášet informace z oblastí fytoenergetiky a kompostárenství v co možná nejčistší podobě, tak zde nebude možné:

  • zobrazovat příliš "akční" animace (upoutávají na sebe pozornost, čímž ruší při čtení),
  • umisťovat na Biom.cz reklamu, která se otevírá v nových oknech (a lekat tak čtenáře Biom.cz),
  • uveřejňovat propagaci akcí či organizací, které nijak nesouvisí s náplní činnosti CZ Biomu.

Tyto předem specifikované limity by měly předejít negativním reakcím čtenářů Biom.cz na propagační grafiku, která do odborných periodik dozajista patří coby jedna z forem přenosu informací v rámci daného oboru.

Novinka byla publikována v rámci projektu Reklama na Biom.cz.


 
 

Zdroj (autor): CZ Biom
Web: https://biom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 30.1.04
Poslední změna: 16.8.2007
Počet shlédnutí: 4920