Novinky

Potenciál biomasy ve výrobě tepla dostatečně nevyužíváme

 
 
V aktuálním 9. čísle Měsíčníku pro obchod a finance PROFIT si na straně 69 můžete přečíst rozhovor s předsedou České sdružení pro biomasu Janem Habartem "Potenciál biomasy ve výrobě tepla dostatečně nevyužíváme". Elektronickou verzi připravujeme.

Úryvek z rozhovoru:

(...)
Zdá se, že města na biomasu slyší a přecházejí na ní. Co to znamená pro podnikatele, když město, kde podnikají, biomasu využívá?
Stále více obcí se rozhoduje pro využívání biomasy, ať už pro spalování pevné biomasy nebo bioplynu. Obce jako jsou energeticky soběstačné Kněžice na Nymbursku poutají pozornost i v zahraničí. Firma TTS Energo, která už před lety nahradila zemní plyn štěpkou a slámou, nabízí odběratelům teplo za nejnižší ceny v republice (450 Kč/GJ vč. DPH). V nedávné době učinili podobná rozhodnutí ve prospěch biomasy v Kutné hoře, shodou okolností podobně jako Třebíč zapsané v seznamu UNESCO. Nižší ceny energií z domácích obnovitelných zdrojů a bez negativních environmentálních dopadů fosilních paliv přináší prospěch v mnoha rovinách. Podnikatelé v těchto obcích mohou počítat s vyšší kupní sílou, peníze zůstávají v regionu a podobné projekty jsou navíc atraktivní pro případné další investice navázané na lokální výrobu energie. Hezkým příkladem je projekt Bylinky.cz: spojení využití tepla a elektřiny z existující bioplynové stanice v Suchohrdlech na jihu Moravy pro vytápění skleníku, ve kterém švédský investor pěstuje bylinky. Ty jsou pak běžně k dostání v supermarketech.
(...)

Příloha: Celý rozhovor s předsedou Českého sdružení pro biomasu Ing. Janem Habartem, Ph.D.


 
 

Zdroj (autor):

Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 16.9.14
Poslední změna: 18.2.2015
Počet shlédnutí: 1114