autoři článků

Petr Novotný

ZO ČSOP Křižánky – Jičín, Česká republika
, tel.:+420 776887938

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie