autoři článků

Ing. Marek Staf

Vysoká škola chemicko technologická, Technická 5, Praha 6 - Dejvice, 166 28, Česká republika
, tel.:+420 220 444 247, fax:+420 220 445 010

Narodil jsem se v Praze v r. 1977. Po skončení základní školní docházky jsem absolvoval gymnázium v Praze-Radotíně. Po složení maturitní zkoušky jsem nastoupil na VŠCHT Praha, Fakultu technologie ochrany prostředí, kde jsem na Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší v r. 2001 obhájil diplomovou práci na téma "Sušení plynů adsorpčními postupy".

Po promoci jsem nastoupil na tentýž ústav jako doktorand. V průběhu svého postgraduálního studia jsem se spolu se svým školitelem věnoval problematice termického rozkladu tuhých odpadů. V současné době jsem zaměstnán jako vědecký pracovník v Laboratoři termické analýzy VŠCHT a dokončuji svou disertační práci na téma "Termolýza odpadů".

Specializace: Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Spalování biomasy