autoři článků

Ing. Jan Malík

Econnect, o.s., Českomalínská 23, Praha 6, 160 00, Česká republika
, tel.:+420 224 311 780, fax:+420 224 317 892

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Účast na projektech: