autoři článků

doc. Ing. RNDr. Ivan Landa, DrSc.

KEIOP FŽP ČZU v Praze , Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie