Zprávy z tisku

Senát dnes schválil novelu zákona o ochraně ovzduší

Cílem novely je posílení ochrany ovzduší a tím i lidského zdraví před znečišťujícími látkami. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM2,5).

 
 

Také bude možné vzájemné uznávání plaket cizích států pro vjezd vozidel do nízkoemisních zón a dojde k pružnějšímu a efektivnějšímu vyhlašování smogových situací. Novela má dlouhodobou podporu obcí, zvláště těch, které trpí zhoršenou kvalitou ovzduší kvůli zastaralým uhelným kotlům i pálení odpadu v domácnostech a vysoké intenzitě dopravy. Podle seriózních vědeckých studií v některých oblastech ČR se lokální topeniště podílejí na znečištění ovzduší až 90 %.

Celé znění tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí naleznete zde

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí 19.10.2016

 


Datum uveřejnění: 20.10.16
Poslední změna: 20.10.2016
Počet shlédnutí: 1003