Zprávy z tisku

Podíl výroby zelené energie na spotřebě elektřiny se v ČR nemění

Praha 13. listopadu (ČTK) - Podíl výroby z obnovitelných zdrojů energie (OZE) na celkové spotřebě elektřiny se v Česku v posledních letech příliš nemění. Zatímco na přelomu desetiletí se podíl takzvané zelené energie na celkové spotřebě zvýšil z necelých pěti procent v roce 2007 na 11,5 procenta v roce 2012, od roku 2013 činí zhruba 13 procent. Vyplývá to z údajů Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

 
 

Hrubá spotřeba elektřiny, jež zahrnuje i elektřinu spotřebovanou při výrobě, ztráty v sítích i v přečerpávacích vodních elektrárnách činila loni v ČR 71 terawatthodin (TWh), meziročně o dvě procenta více. Výroba z OZE se na této spotřebě podílela z 13,27 procenta, meziroční nárůst tak činil pouze desetinu procentního bodu.

"Hlavním faktorem vývoje je patrně omezení podpory výkupních cen elektřiny z OZE, zejména u nových fotovoltaických elektráren, kde již není přiznávána podpora novým fotovoltaickým elektrárnám uvedeným do provozu od roku 2014," řekl ČTK analytik Petr Hlinomaz.

Ze všech skupin obnovitelných zdrojů, které ERÚ sleduje, bylo loni v ČR vyrobeno nejvíce elektřiny z bioplynu a skládkového plynu. Hrubá výroba těchto zdrojů, do které se započítává i elektřina spotřebovaná při výrobě, činila 2,61 TWh. Následovaly solární elektrárny s 2,26 TWh a biomasa s 2,09 TWh. Z těchto tří segmentů vzrostla proti roku 2014 nejvíce výroba elektřiny ze Slunce, a to o 6,6 procenta.

Analytik společnosti Ena Jiří Gavor přičítá tento růst oživení zájmu o malé střešní fotovoltaické instalace. "Tuto technologii považuji za perspektivně nejrychleji rostoucí segment trhu OZE. Věřím, že v intervalu let 2020 až 2025 nastane přelom a malá fotovoltaika kombinovaná s bateriovými systémy by mohla pokračovat rychleji i bez investičních dotací," podotkl.

Hlinomaz uvedl, že pro budoucí vývoj OZE budou ale hrát nemalou roli ceny klasických energetických surovin, mezi které patři například uhlí. "Pakliže budou hodně nízké, bude to pro OZE silná konkurence včetně důvodu dále zvyšovat účinnost snížení emisí a jejich zachycování při spalování v klasických zdrojích," dodal.

Na celkové výrobě elektřiny v ČR je podíl výroby z OZE nižší než u spotřeby. Vodní, přečerpávací, větrné a fotovoltaické elektrárny se na výrobě elektřiny v ČR podílely podle dat ERÚ v prvních devíti měsících letošního roku 7,6 procenta. Celkem se v Česku letos od začátku ledna do konce září vyrobilo 61,4 TWh elektřiny.

Vývoj hrubé výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v posledních letech (v MWh)*

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Malé vodní elektrárny do 10 MW 964.400 1.001.845 966.884 1.082.683 1.238.819 1.017.878 1.026.254 1.236.978 1.011.674 1.001.797
Vodní elektrárny nad 10 MW 1.586.330 1.077.493 1.057.451 1.346.937 1.550.655 945.276 1.102.912 1.497.762 897.549 793.010
Větrné elektrárny 49.375 125.098 244.661 288.067 335.493 397.003 415.817 480.519 476.544 572.612
Fotovoltaika 170 1.754 12.937 88.807 615.702 2.182.018 2.148.624 2.032.654 2.122.869 2.263.846
Bioplyn + skládkový plyn 172.589 182.699 213.632 414.235 598.755 932.576 1.472.142 2.241.300 2.566.699 2.614.188
Biomasa 728.526 993.360 1.231.210 1.436.848 1.511.911 1.682.563 1.802.591 1.670.327 2.007.039 2.090.855
Biologicky rozložitelný komunální odpad 11.260 11.260 11.684 10.937 35.580 90.190 86.686 83.842 87.335 86.642
Celkem 3.512.650 3.393.509 3.738.459 4.668.514 5.886.915 7.247.504 8.055.026 9.243.382 9.169.709 9.422.950
Zdroj: ERÚ

Podíl OZE na tuzemské hrubé spotřebě elektřiny

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hrubá spotřeba (v TWh) 71,73 72,05 72,05 68,60 70,96 70,52 70,45 70,18 69,62 71,01
Podíl OZE (v pct.) 4,90 4,71 5,19 6,81 8,30 10,28 11,43 13,17 13,17 13,27
Zdroj: ERÚ

*1 TWh = 1.000.000 MWh

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15.11.2016

 


Datum uveřejnění: 15.11.16
Poslední změna: 15.11.2016
Počet shlédnutí: 1579