Zprávy z tisku

Obnovení certifikace výdajů přinese dalších 21,5 miliardy korun na projekty Operačního programu Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí zajistilo certifikaci výdajů ze zdrojů Evropské unie v celkové výši 21,5 mld. korun. Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí předal 18. října 2012 potřebné podklady k mimořádné 5. certifikaci výdajů na Platební a certifikační orgán Ministerstva financí, následně byla odeslána žádost o platbu Evropské komisi a poté byla obnovena certifikace.

 
 

Obnovení certifikace předcházela dohoda mezi českou stranou a orgány Evropské komise na výši plošné korekce v souvislosti s uzavřením předchozích auditů. Korekce byla úspěšně snížena z původně navrhovaných 13,32 % na 5 % na veškeré výdaje v Operačním programu Životní prostředí, které byly proplacené příjemcům od začátku programu do 31. srpna 2012.

„Naší prioritou je, aby v Operačním programu Životní prostředí byly finanční prostředky, na které má Česká republika nárok, vyčerpány v maximální možné míře a aby přispěly ke zkvalitnění prostředí, ve kterém žijeme. Vedení Ministerstva životního prostředí o výši korekce vyjednávalo s Evropskou komisí systematicky. Svým aktivním přístupem ministerstvo snížilo původní výši korekce o více než 8 % na současných 5 %. Považujeme tento výsledek za úspěch našeho společného vyjednávání,“ uvádí první náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich.

Operační program Životní prostředí je objemem financí ve výši 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR druhým největším českým operačním programem. Zásadním způsobem přispívá nejen k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí, ale i ke zvyšování atraktivity České republiky pro investice, a podporuje tak celkovou konkurenceschopnost i ekonomickou situaci českých firem.

Kontakt pro více informací:

Matyáš Vitík ředitel Odboru tiskového a marketingu a tiskový mluvčí MŽP

Mobil: 606 111 060

Email: tiskove@mzp.cz

Zdroj: MŽP ČR

 


Datum uveřejnění: 30.10.12
Poslední změna: 30.10.2012
Počet shlédnutí: 283