Zprávy z tisku

Evropa ode dneška spoléhá výhradně na energii z biomasy

Brusel 21. listopadu 2017 (AEBIOM – Evropské sdružení pro biomasu) –  Obnovitelné zdroje energie v roce 2017 Evropě zajistí energii po 66 dní, přičemž 41 dní se můžeme spolehnout na energii z biomasy. Bioenergetika si v Evropě buduje stále významnější postavení, což je pozitivní zejména s ohledem na odstoupení USA od Pařížské dohody. Nová informační kampaň „Evropský den bioenergetiky“ (v originále European Bioenergy Day) se snaží zvýšit povědomí o klíčové roli biomasy pro transformaci směrem k čisté a obnovitelné energetice.

 
 

Přestože většina Evropanů si přeje větší rozvoj využívání energie z obnovitelných zdrojů, často nevědí, jak se v této oblasti Evropě daří. Dobrým příkladem je právě bioenergetika tedy například elektřina a teplo ze spalování dřevní štěpky, pelet nebo bioplynu. Biomasa v brzké době předstihne uhlí a stane se nejvýznamnější domácím zdrojem energie. Málokdo ale význam biomasy doceňuje. Veřejnost často nevnímá, že energie z biomasy je nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem v rámci Evropy.

AEBIOM – Evropské sdružení pro biomasu proto spustilo kampaň, která ve spolupráci s národními asociacemi a mezinárodními partnery proběhne ve dvaceti evropských zemích a přispěje k většímu porozumění významu bioenergetiky. Koncept kampaně Evropského dne bioenergetiky vychází z podílu obnovitelných zdrojů (OZE) a podílu biomasy na spotřebě energií v Evropě přepočteného na dny v roce.

Evropa stále spoléhá celých 299 dní na fosilní paliva a jádro (82% podíl na hrubé domácí spotřebě energií). Obnovitelné zdroje zajišťují 66 dní čisté energie (18% podíl), přičemž biomasa pokrývá 41 dní (11% podíl), tedy od 21. listopadu do konce roku. Jde o symbolické datum, které AEBIOM oslaví jako „Evropský den bioenergetiky“. Slavit se bude v rámci konference European Bioenergy Future, která proběhne v Bruselu 21. – 22. listopadu 2017.

Oslavou Evropského dne bioenergetiky chceme připomenout často opomíjený význam energie z biomasy pro transformaci naší energetiky směrem k obnovitelným zdrojům,“ řekl Didzis Palejs, prezident AEBIOM a výkonný ředitel Litevského sdružení pro biomasu (LATbio). „Bioenergetika nabízí využití pro širokou škálu materiálů a nespočet technologií, které mají mnoho přínosů pro životní prostředí a společnost. Měli bychom se každý rok těšit na co nejčasnější slavení Dne bioenergetiky, jako úlevy od spotřeby fosilních paliv.“

Podle AEBIOM by odvětví bioenergetiky mělo do roku 2030 aspirovat na posunutí tohoto data na říjen a dosáhnout tak 35% podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energií, s biomasou jako klíčovou součástí. Je to možné díky množství materiálů využívaných k výrobě energie z biomasy od dřevních pelet a štěpky, přes slámu, rostlinné oleje, kejdu až po odpady ze zemědělství nebo potravinářství a další bioodpady. Svoji roli mohou sehrát jak tradiční, tak inovativní technologie a materiály. Webová stránka Evropského dne bioenergetiky proto nabízí 41 inspirativních příběhů, projektů a srovnání. Můžete si také otestovat vaše znalosti týkající se obnovitelných zdrojů v EU. Na své si přijdou jak odborníci, tak laická veřejnost.

Webovou stránku kampaně v anglickém jazyce naleznete na adrese: www.europeanbioenergyday.eu

 

Jean-Baptiste Boucher

Vedoucí komunikace

Evropské sdružení pro biomasu (AEBIOM)

info@europeanbioenergyday.eu

+32 2 318 40 36

 

Poznámky pro editory:

European Bioenergy Future (EBF) 2017: Konference, kterou pořádá AEBIOM – Evropské sdružení pro biomasu 21. – 22. listopadu 2017 v Bruselu, nabízí platformu pro setkání tvůrců politik, firem a odborníků v oblasti obnovitelné energetiky. Důraz je kladený na budoucnost a rozvoj využívání energie z biomasy v Evropě. V tomto roce proběhne představení kampaně Evropský den bioenergetiky formou večerní recepce. V případě vašeho zájmu se prosím registrujte zde, případně nás kontaktujte. Zástupci médií mají volný vstup na konferenci.

Nino Aveni

Komunikace

Evropské sdružení pro biomasu (AEBIOM)

aveni@aebiom.org

+32 2 318 40 36

Evropský den bioenergetiky (European Bioenergy Day): Kampaň organizovaná AEBIOM –Evropským sdružením pro biomasu ve spolupráci s partnery na národní i mezinárodní úrovni zaměřená na komunikaci energie z biomasy jako nejvhodnější a nejrychlejší cesty, jak zajistit transformaci evropské energetiky směrem k obnovitelným zdrojům.

 


Datum uveřejnění: 21.11.17
Poslední změna: 21.11.2017
Počet shlédnutí: 1610