Zprávy z tisku

Evropa - hybatel nové energetiky

Klíčovou součástí plánu snížení evropských emisí je role obnovitelných zdrojů. Státy Evropské unie nastartovaly světovou proměnu energetiky, která vytvořila zcela nový obor výroby a výstavby šetrných zdrojů. Připravovaná navazující strategie s cíli do roku 2030 posílí možnosti samovýroby energie v domácnostech, její ukládání nebo nástup elektromobilů.

 
 

Z nového informačního materiálu se dozvíte, jaké kroky plánuje EU pro:

  • Energeticky aktivní domácnosti: opatření mají vést k větší energetické soběstačnosti a podpoře vlastní výroby elektřiny přímo u jejích spotřebitelů. Ti ji budou moci vyrábět, skladovat, spotřebovávat a prodávat bez zbytečných překážek.
  • Úložiště energie – klíčový prvek nové energetiky: EU návrh vede k tomu, aby šlo otevřít trh pro podnikání s akumulací energie a přispět k zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny.
  • Přístupná energie pro elektromobily: Opatření na její podporu jsou součástí novely směrnice o fungování vnitřního trhu s elektřinou. Ta členským státům stanovuje povinnost zjednodušit pravidla týkající se připojení veřejně přístupných i soukromých dobíjecích míst do distribučních soustav.

Dvakrát více obnovitelných zdrojů

V období 2005-2015 pomohly obnovitelné zdroje v EU snížit spotřebu fosilních paliv o 11 % a snížit emise skleníkových plynů o 10 %. Celou polovinu z toho ve formě vytěsnění uhlí z energetického mixu. Unie zdvojnásobila množství obnovitelných zdrojů z 205 GW na 409 GW instalovaného výkonu. Během roku 2016 tvořily obnovitelné zdroje celých 86 % nových instalací energetických zdrojů v EU. Trend, kdy většina nového instalovaného výkonu připadá právě na šetrnou energe- tiku, trvá v unii již osmým rokem.

Všechny typy obnovitelných zdrojů tvoří nyní největší část výrobní kapacity elektrické energie v celé unii ( 27,5 % v roce 2014 ). Z celkového množství energie připadá na zelenou energetiku zhruba 17 % ( konec roku 2015 ) a sektor dopravy je poháněn 6% podílem šetrných zdrojů.

Růst větrných turbín, solárních panelů, bioplynových stanic nebo tepláren na biomasu přinesl nové pracovní příležitosti: k roku 2016 bylo v celé EU vytvořeno téměř 1,2 milionu pracovních pozic ve výrobě, instalacích nebo provozu šetrných zdrojů energie. Šetrná energetika také pomáhá zvýšit energetická bezpečnost: rostoucí podíl obnovitelných zdrojů snížil v EU poptávku po fosilních palivech o takové množství, jaké odpovídá celkové spotřebě energie v Polsku. Obnovitelné zdroje navíc ušetřily přes 20 miliard euro na výdajích za energie.

Informační materiál vznikl jako podklad pro jednání u kulatého stolu "Česko jako evropský hráč v energetice: možnosti a příležitosti energetického balíčku", který uspořádala Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost 9. června 2017 v Praze.

Zdroj: Tisková zpráva Aliance pro energetickou soběstačnost 15.6.2017

 


Datum uveřejnění: 15.6.17
Poslední změna: 15.6.2017
Počet shlédnutí: 1365