Zprávy z tisku

Do Třebíče se sjeli odborníci na obnovitelné zdroje z ČR i ze zahraničí

Více než 120 delegátů se zúčastnilo pravidelné konference Biomasa, bioplyn a energetika, která proběhla 22. a 23. listopadu v třebíčském Hotelu Atom. Na akci, kterou pořádalo České sdružení pro biomasu CZ BIOM, se sjeli experti na obnovitelné zdroje nejen z České republiky, ale i z Německa, Belgie, Španělska a také z Moldávie.

 
 

Ti diskutovali o nejnovějších trendech ve výrobě biomasy, využití bioodpadů, technologiích a legislativě vztahující se k obnovitelným zdrojům. Mezi řečníky nechyběli zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, České zemědělské univerzity nebo Českého plynárenského svazu.

Do Třebíče přijel také německý odborník Alexander Huppertz, jenž působí v programu RECP zaměřeného na spolupráci mezi EU a Afrikou v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Podobný program je také AEBIOM, cílený na na Bulharsko, Chorvatsko a Srbsko, který představil Glen Wilson.

„Tato vystoupení zahraničních návštěvníků byla velice zajímavá,“ řekl místopředseda CZBiom Ing. Richard Horký, který coby hostitel konference na akci vystoupil také z pozice předsedy spolku EKOBIOENERGO, o. s., a zároveň ředitele TTS Group. „Zatímco v západní a střední Evropě už je využívání biomasy běžnou záležitostí, například v Africe se výroba energie pomocí obnovitelných zdrojů teprve rozvíjí. Přitom tam má ohromný potenciál, protože Afrika má například obrovské zásoby dřeva, z nichž by bylo možné vyrábět množství dřevní štěpky. Výroba by navíc mohla dát práci tisícům lidí a výrazně tak zlepšit život obyvatel. A to nejen z pohledu ekonomiky, ale i ekologie. Povědomí o ní je v Africe na velmi nízké úrovni, spalování fosilních paliv bez jakýchkoli limitů přímo ohrožuje životy lidí. To vše by mohly vyřešit právě projekty, které představili pan Huppertz a pan Wilson.“

Sám Richard Horký se také ve svém příspěvku zabýval zahraničními akvizicemi TTS Group, a to zejména činností společnosti Národná energetická. Majoritní podíl v této slovenské energetické firmě získal začátkem tohoto roku.

„Národná energetická je největším výrobcem teplabiomasy na Slovensku, k čemuž využívá značných zásob z lokálních zdrojů. Zejména na středním Slovensku jsou rozsáhlé lesy, z nichž lze získávat obrovské množství dřevní štěpky. Svým způsobem je to podobná situace, o které mluvil pan Alexander Huppertz,“ vysvětlil Horký. „Využívají se místní zdroje pro místní lidi, kteří v tomto odvětví získali práci. Peníze nemizí do zahraničí, ale neustále se točí v lokální ekonomice, což je mnohem lepší, než kdyby odtekly někam do zahraničí za drahá fosilní paliva.“

Kromě toho Richard Horký všechny přítomné informoval například o projektu Třebíč – ostrov života, který díky TTS Group zajistil, že se třebíčská nemocnice stala energeticky soběstačnou a schopnou provozu i v krizových situacích po dobu minimálně 150 dnů.

Pro účastníky konference byl připraven i doprovodný tematický program, jímž byly exkurze do teplárny TTS Západ a Ekotechnického centra Alternátor, které návštěvníky mimo jiné seznamuje právě s využíváním obnovitelných zdrojů energie a jehož zřizovatelem je spolek EKOBIOENERGO, o. s.. Hosté dále mohli navštívit Bioplynovou stanici Okříšky a výrobce kogeneračních jednotek TEDOM (kogenerační jednotky jsou zařízení pro společnou výrobu tepla a elektřiny).

Konferenci Biomasa, bioplyn a energetika pořádalo sdružení CZ Biom již po jednadvacáté. CZ Biom je profesní spolek, který v českém prostředí již dvě desetiletí propaguje využívání biomasy. V současnosti má na 180 členů, mezi které patří například provozovatelé tepláren na biomasu, bioplynových stanic, pěstitelé energetických plodin nebo výrobci biopaliv. Více informací na www.czbiom.cz.

Zdroj: Tisková zpráva EKOBIOENERGO, o. s 23.11.2016

 


Datum uveřejnění: 23.11.16
Poslední změna: 23.11.2016
Počet shlédnutí: 1391