Zprávy z tisku

Balíček pro energeticky aktivní Evropu: dobrý záměr, který je třeba ještě dotáhnout

Evropská komise dnes představila „zimní“ energetický balíček, který obsahuje návrhy klíčových směrnic řídících další rozvoj obnovitelných zdrojů, snižování emisí, snižování spotřeby energie a reformu trhu s elektřinou. Dobře navržená legislativa má šanci navázat na úspěšné současné období, které z EU vytvořilo jeden z největších světových trhů s obnovitelnými zdroji. Evropská komise ve svém návrhu jasně deklaruje, že stojí o Evropu, která se obejde bez fosilních paliv.

 
 

Podle Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace je však limitem nové EU legislativy nezávaznost cíle pro obnovitelné zdroje na úrovni členských států a také samotný fakt, že cíl není příliš ambiciózní. Hrozí tak, že se Evropě nepodaří potenciál obnovitelných zdrojů využít. Naopak pozitivní změny mohou znamenat návrhy, které míří k vytvoření více pružného trhu s elektřinou a rámcová pravidla pro využití akumulace energie.

Nové směrnice mají zajistit plnění klimatických a energetických cílů navržených Evropskou komisí pro příští desetiletí. Díky těmto dokumentům by měly v unii do roku 2030 zajistit obnovitelné zdroje 27% podíl na spotřebě energie. Další směrnice řeší snížení emisí skleníkových plynů o 40 % oproti roku 1990 a úspory energie ve výši alespoň 27 %.

„Evropská unie si uvědomuje příležitosti využít obnovitelných zdrojů. Růst obnovitelných zdrojů podporuje ekonomiku, přináší nová pracovní místa a může postupně vytvořit z občanů, firem a měst soběstačné a aktivní hráče v energetice. Návrhy představené Evropskou komisí proto představují klíčové impulsy pro přechod na ekonomiku bez spalování uhlí. Problém je, že Evropská unie přijímá lehce bezzubou strategii, protože cíl pro obnovitelné zdroje je příliš nízký a nebude právně závazná na úrovni jednotlivých členských států, ale pouze pro EU jako celek,“ říká Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.

Ročně státy unie jako celek zaplatí za import fosilních paliv okolo 400 miliard euro (10820 miliard korun). Ambiciózní, a přesto reálné cíle zvyšování podílu obnovitelných zdrojů nebo snižování spotřeby jsou proto šancí pro státy Evropské unie, jak se mohou zbavit závislosti na spalování uhlí nebo dovozu zemního plynu nebo ropy.

„Růst obnovitelných zdrojů vytvořil v EU zcela nový průmyslový obor, který ve výrobě, instalacích a servisu zaměstnává stovky tisíc lidí. Evropská legislativa na podporu obnovitelných zdrojů měla zásadní vliv na rychlý rozvoj šetrné energetiky. Solární energetika se stala nejdostupnějším zdrojem obnovitelné energie. Vítáme, že si unie uvědomuje příležitosti decentralizované výroby elektřiny pomocí například střešních solárních elektráren a systémů akumulace energie. Tyto zdroje by podle komise neměly být diskriminovány neodůvodněnými poplatky,“ říká předseda Solární asociace Tomáš Buzrla

Návrh nové směrnice pro obnovitelné zdroje obsahuje několik bodů, které mohou rozvoj obnovitelných zdrojů brzdit:

  • Cíl není závazný na úrovni členských států, ale platí pouze pro EU jako celek. Jednotlivé členské státy mají své cíle navrhnout samy. Hrozí, že se tak budou otvírat nůžky mezi státy, které se dlouhodobě orientují na využití obnovitelných zdrojů (Německo, Dánsko, Švédsko nebo Portugalsko) a státy s vlažným přístupem k řešení závislosti na fosilních palivech (Polsko, ale také třeba ČR).
  • Cíl není ambiciózní: EU má potenciál dosáhnout vyššího podílu energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030.
  • Obnovitelné zdroje mohou ztratit přednostní přístup do sítí: Komise argumentuje, že se obnovitelné zdroje již bez tohoto podpůrného mechanismu obejdou. Ovšem jeho zrušení postrádá logiku, pokud je cílem právě nahrazování spotřeby fosilních paliv růstem instalací obnovitelných zdrojů.

Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace podpoří evropská sdružení pro obnovitelné zdroje (EREF a SolarPower Europe) ve snaze o úpravu těchto slabých míst v nové legislativě na národní i evropské úrovni. „Pouze důrazná a funkční evropská legislativa pomůže Evropě udržet se na v čele celosvětového boje proti změnám klimatu. Zvýšení cíle EU v budování obnovitelných zdrojů by fungovalo jako dobrý příklad pro další země, navíc využití čistých, domácích zdrojů omezí závislost na dovozu fosilních paliv,“ dodává Martin Sedlák.

Zdroj: Tisková zpráva Aliance pro energetickou soběstačnost, o. s. a Solární asociace 30.11.2016

 

 


Datum uveřejnění: 30.11.16
Poslední změna: 30.11.2016
Počet shlédnutí: 1324