autoři článků

Ing. Jan Klír, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, 161 06, Česká republika
, tel.:+420 233 022 318

Osobní stránka na VÚRV.

Specializace: Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy