Novinky

Prováděcí vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší vyšla ve sbírce!

 
 
V částce č. 151/2012 Sb. vyšla vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Nová vyhláška například stanovuje způsob a četnost zjišťování úrovně znečišťování měřením a výpočtem a rozsah, způsob a podmínky zaznamenávání, ověřování, vyhodnocení a uchování výsledků zjišťování úrovně znečišťování, způsob zjišťování tmavosti kouře, dále obecné emisní limity, specifické emisní limity, způsob výpočtu...


 
 

Zdroj (autor):
Web: http://
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 27.11.12
Poslední změna: 27.11.2012
Počet shlédnutí: 1380