Novinky

Konference BIOMASA & ENERGETIKA přivítala zahraniční hosty a opět táhla

 
Součástí každého z bloků konference byla panelová diskuse.
 

Přestřelka mezi Martinem Laštůvkou z ERÚ a Martinem Bursíkem z Komory OZE o výkupních cenách energie z OZE, cenné přednášky zahraničních hostů o podpoře bioenergetiky v EU, interaktivní mapa zdrojů OZE v rámci projektu ReStEP i ujištění ze strany Agrární komory o podpoře bioenergetiky, to vše obsahoval 18. ročník mezinárodní konference BIOMASA & ENERGETIKA, které se zúčastnilo více než 150 návštěvníků.

V úvodním ranním bloku Bioenergetika a Legislativa zazněly prezentace, které komentovaly stávající stav OZE v ČR a poukazovaly na překotné změny v legislativě. Společným tématem tohoto bloku bylo nekoncepční snížení podpory OZE a ponechání podpory fosilních či druhotných zdrojů. Stávající situaci obhajoval zástupce ERÚ Martin Laštůvka, který prezentoval názor úřadu, že každý zdroj využívající primární energii s vysokou účinností si zaslouží rovný přístup k podpoře. Později vydané cenové rozhodnutí na rok 2014 však tato slova příliš nepodpořilo.

Hosté nejen z ČR

BIOMASA & ENERGETIKA 2013 po několikaleté pauze také znovu přizvala zahraniční hosty. Letos se jednalo o tři zástupce německé bioenergetiky. Druhý blok tak patřil především třem řečníkům ze sousedního Německa. Martin Dotzauer prezentoval snahu

o dosažení ještě většího podílu OZE na spotřebě energií a zakomponování této výroby do běžné distribuční sítě pomocí dodatečných regulačních mechanizmů. Díky Hermannu Hansenovi se účastníci mohli seznámit i s tím, kolik „zelený“ průmyslový sektor vytvořil nových přímých pracovních míst. Na závěr bloku dostal prostor též Bohumil Belada, který sem musel být narychlo přesunut z odpoledního bloku pro nedostatek. I tak ale vystřihl strhující prezentaci spatra a bioenergetice jménem Agrární komory vyjádřil podporu.

ReStEP a Zelená úsporám po poledni

Projekt ReStEP – Regional Sustainable Environmental Policy – má za cíl vytvořit první ucelený systémový nástroj hodnocení či projektování obnovitelných zdrojů energie na bázi interaktivní mapy.

Rozsáhlé databázové soubory umožní pro vybranou oblast vyčíslit reálný potenciál OZE s důrazem na ochranu ŽP, půdního fondu a udržitelný rozvoj. Tomuto inovativnímu nástroji se věnovali Leoš Gál a a Miroslava Knotková. Byly prezentovány výsledky projektu, metodika hodnocení OZE a ukázky praktické aplikace interaktivní mapy. V rámci bloku také vystoupila Tereza Musilová z ministerstva zemědělství,

která představila aktuální novinky z resortu, který se na rozvoji bioenergetiky výrazně podílí. Karla Farinová ze Státního fondu životního prostředí, která rozebrala aktuální téma programu Zelená úsporám a její možné využití v rámci úspor souvisejících s bioenergetikou.

Bioenergetika v praxi

Závěrečný odpolední blok představil velice různorodá témata, ze kterých bylo možné získat informace praktičtějšího rázu. Zazněly zkušenosti z financování projektů nebo také z ověřování udržitelné produkce. Pro pěstitele RRD a pro ty, kteří o něm uvažují, byla určena prezentace Jana Sagleny, přibližující „život“ plantáže a to od přípravy, sázení, ošetření, až po sklizeň a uplatnění výsledné komodity na trhu. Velice zajímavá byla i prezentace BPS s vysokým využitím energie v místě produkce se sofistikovaným systémem řízení provozu.

Příští rok se uskuteční 19. ročník konference a již dnes začínají prvotní přípravy. Už teď můžeme prozradit, že se opět budete moci těšit na zahraniční hosty, a že bude účastníky tentokrát čekat i druhý, na bioplyn specializovaný den konference. Prezentace a fotografie z letošního ročníku naleznete na adrese www.czbiom.cz/konference

Jan Huk


 
 

Zdroj (autor): Jan Huk
Web: http://czbiom.cz/2013/11/11/pozvanka-konference-biomasa-energetika-2013-jiz-za-dva-tydny/
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 16.12.13
Poslední změna: 16.12.2013
Počet shlédnutí: 1972