autoři článků

Veronika Jarolímová

odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí, Česká republika

Specializace: 

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie