autoři článků

Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.

Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.

Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha, Česká republika

Specializace: Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy