Novinky

Věstník MZe ČR 2/2012

 
 
Znění věstníku zveřejněného v prosinci 2012 je k dispozici na webu eAGRI.
Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2013
Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2013 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků

 
 

Zdroj (autor):
Web: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/vestniky-mze/vestniky-mze_vestnik-mze-2012-2.html
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 17.4.13
Poslední změna: 17.4.2013
Počet shlédnutí: 715